ΠΟΣΙΕΦ-ΣΦΕ: Συνάντηση με το Σωματείο Συνταξιούχων Φαρμακοϋπαλλήλων (ΠΑ.ΣΩ.ΣΥ.Φ e-ΕΦΚΑ ΤΕΑΥΦΕ)

Συνάντηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιατρικών Επισκεπτών Φαρμακοϋπαλλήλων και Συναφών Φαρμακευτικών Επαγγελμάτων (ΠΟΣΙΕΦ-ΣΦΕ) με τους εκπροσώπους του Σωματείου Συνταξιούχων Φαρμακοϋπαλλήλων e-ΕΦΚΑ ΤΕΑΥΦΕ πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023.

Οπως τονίζεται σε ανακοίνωση της ΠΟΣΙΕΦ-ΣΦΕ, στη συνάντηση συζητήθηκαν σημαντικά θέματα και ζητήματα στρατηγικής ανάπτυξης των Ταμείων ΤΕΑΥΦΕ (επικουρική σύνταξη) και ΤΑΥΦΕ (εφάπαξ παροχή).  Συζητήθηκε, επίσης, η λειτουργική συνεργασία μεταξύ των δύο Ταμείων, το «πάγωμα» των μειώσεων στις συντάξεις, η στρατηγική αύξησης των παροχών, καθώς, επίσης, και άλλα ζητήματα που αφορούν στους συνταξιούχους του κλάδου του Φαρμάκου.

Κοινός τόπος ήταν η εκτίμηση ότι η εξυγίανση του ΤΕΑΥΦΕ δεν μπορεί να γίνεται μονομερώς με μειώσεις των συντάξεων και επίκληση της ιδρυτικής Αναλογιστικής Μελέτης του 2012.  Το Ταμείο δεν λειτουργεί ούτε διοικείται από… αυτόματο πιλότο.  Έχει εκλεγμένο ΔΣ που οφείλει να διοικεί και να χαράσσει τη στρατηγική του Ταμείου ακολουθώντας συγκεκριμένες πολιτικές και επιχειρησιακές διαδικασίες, συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα και τις δυνατότητες υπέρ των ασφαλισμένων και να μην «οχυρώνεται» πίσω από ξεπερασμένες παραδοχές και παρελκυστικές τυπολατρίες.

Σημαντικό στοιχείο άσκησης πολιτικής των Ταμείων μας πρέπει να είναι η νομική, πολιτική, διοικητική και επιχειρησιακή επάρκεια των οργάνων που καλούνται να υπηρετήσουν το σκοπό αυτό.  Από το 2013 έχουν εκπονηθεί δέκα (10) αναλογιστικές μελέτες από το ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙΔ και σύμφωνα με το Καταστατικό του (ΦΕΚ 412/Β/22-02-2013Μ άρθρο 27): «Οι συντάξεις καταβάλλονται 12 φορές ετησίως και υπόκεινται σε αναπροσαρμογές ως αυτές προκύπτουν από την ετήσια αναλογιστική μελέτη του Ταμείου και εγκρίνονται από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.»!!!

Το ΠΑ.ΣΩ.ΣΥ.Φ e-ΕΦΚΑ ΤΕΑΥΦΕ υπογράμμισε με έμφαση τη μη συμμετοχή των συνταξιούχων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑΥΦΕ. Η άρνηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑΥΦΕ να συμπεριλάβει στη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου τούς εκπροσώπους των συνταξιούχων, καθώς και η μέχρι σήμερα επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί (σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα εκ μέρους των συνταξιούχων), γεννά εύλογα ερωτήματα σε τι αποσκοπεί ο αποκλεισμός εκπροσώπων των συνταξιούχων από ένα συνταξιοδοτικό Ταμείο (το Ταμείο τους)!

Επίσης, εύλογα ερωτήματα εγείρει η διασταλτική ερμηνεία του καταστατικού από το ΔΣ του Ταμείου αναφορικά με την εκπροσώπηση των εργοδοτών, σε αντίθεση με τη συσταλτική ερμηνεία του αναφορικά με την εκπροσώπηση των συνταξιούχων, τους οποίους και αποκλείει.

Σε κάθε περίπτωση, καλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑΥΦΕ να συμπεριλάβει άμεσα στη σύνθεση και τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του και έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων.

Τονίζουμε ότι δεύτερες σκέψεις ή ρηχές προσεγγίσεις άδηλων κύκλων δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, αλλά ενδεχομένως κάποια «ιδιότυπα μικροσυμφέροντα».

Σημειώνουμε ότι εάν η Διοίκηση του ΤΕΑΥΦΕ έχει «αμφιβολίες», μπορεί να υποβάλει ερώτημα προς την εποπτεύουσα αρχή, χωρίς να μένει σε σκέψεις ή αποφάσεις που δημιουργούν έριδες μεταξύ των συμβαλλομένων μερών του Ταμείου και κλονίζουν την εμπιστοσύνη στο νεοσύστατο θεσμό της κοινωνικής αυτοδιαχείρισης.

Η Ομοσπονδία μας παρακολουθεί στενά και με ενδιαφέρον όλα όσα αφορούν στη λειτουργία των Ταμείων μας (ΤΕΑΥΦΕ & ΤΑΥΦΕ) και τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα Διοικητικά τους Συμβούλια, είτε συνδέονται με θέματα εκλογής των οργάνων των Ταμείων είτε με θέματα σύνθεσης, συγκρότησης και εν γένει λειτουργίας τους.

Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι στον κλάδο του Φαρμάκου, όπως εκπροσωπούνται από τους φορείς τους και τα συντεταγμένα όργανα, οφείλουν να υπηρετούν την ενότητα και την κοινή στόχευση για τα εργασιακά, επαγγελματικά και ασφαλιστικά ζητήματα, για την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων (που για τους υπαλλήλους και εργάτες δεν υφίσταται από το 2009 και για τους ιατρικούς επισκέπτες από το 2012).

ΚΑΛΟΥΜΕ:

  • Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑΥΦΕ να αποκαταστήσει τη νομιμότητα στη λειτουργία του οργάνου, συμπεριλαμβάνοντας στη σύνθεσή του και εκπρόσωπο των συνταξιούχων.
  • Τις Ομοσπονδίες του κλάδου και όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία να συνεργαστούμε για το καλό των ασφαλισμένων και των Ταμείων:
  • για τα εργασιακά, επαγγελματικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, και
  • για την υπογραφή κλαδικών και λοιπών συμβάσεων

Ο εχθρός είναι έξω από τα συνδικάτα και τα Ταμεία

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΟΛΑ!

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις