Ενιαία λίστα χειρουργείων για τα δημόσια νοσοκομεία ετοιμάζει το υπ. Υγείας

Έως το τέλος του μήνα έχουν περιθώριο οι Διοικητές Νοσοκομείων από το υπουργείο Υγείας να κάνουν εκκαθάριση στις λίστες χειρουργείων και να αποσαφηνίσουν ποιοι περιστατικά που είναι σε αναμονή για επέμβαση έχουν ακόμη ανάγκη.

Η εντολή δόθηκε πριν από λίγες ημέρες και όλοι οι Διοικητές Νοσοκομείων θα πρέπει μέχρι το τέλος του μήνα να έχουν ολοκληρώσει το ξεκαθάρισμα επικοινωνώντας με όλους τους ασθενείς που περιμένουν ακόμη και χρόνια για να κάνουν μία επέμβαση.

Οι Διοικητές Νοσοκομείων θα έπρεπε ήδη να έχουν αναθέσει σε διάφορα τμήματα να ελέγξουν τις λίστες χειρουργείων και να διαγράψουν τυχόν διπλοεγγραφές ή και ασθενείς οι οποίοι στο μεταξύ έχουν αναζητήσει άλλον τρόπο για να λύσουν το πρόβλημα υγείας τους, για παράδειγμα στον ιδιωτικό τομέα.

Να σημειωθεί ότι σήμερα πολλά νοσοκομεία εμφανίζουν αναμονές ακόμη και 3 χρόνων, αναμονές όμως που σε πολλές περιπτώσεις είναι πλασματικές. Και αυτό διότι υπάρχουν ακόμη διπλοεγγραφές ονομάτων ασθενών, καθώς πολλοί πάσχοντες όταν δεν βρίσκουν λύση σε ένα νοσοκομείο μπορεί να απευθυνθούν σε άλλο. Επίσης υπάρχουν ασθενείς που λόγω της μεγάλης αναμονής έχουν ήδη χειρουργηθεί σε ιδιωτική κλινική αλλά το όνομά τους δεν έχει αφαιρεθεί από τον κατάλογο.

Αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επικοινωνίας με τους ασθενείς, θα ξεκινήσει να ετοιμάζεται η ενιαία λίστα χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία.
Η ενιαία λίστα που θα δημιουργηθεί θα είναι ψηφιακή και θα περιλαμβάνει τη σειρά προτεραιότητας των ασθενών με δεδομένα από όλα τα νοσοκομεία της χώρας, ώστε να μην παρακάμπτεται η σειρά.

Να σημειωθεί ότι η ενιαία λίστα χειρουργείων θα ελέγχεται κεντρικά από το υπουργείο Υγείας ενώ θα είναι ενταγμένη στο ψηφιακό σύστημα της ΗΔΙΚΑ.

Οι λίστες χειρουργείων θα διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες, ενώ βασικός όρος για την κατάρτισή τους, αποτελεί η αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου του ασθενούς.

Ωστόσο θεωρείται πιθανό ότι θα καταστρατηγείται από διάφορους γιατρούς του συστήματος υγείας οι οποίοι και σήμερα παρακάμπτουν τη σειρά προτεραιότητας επικαλούμενοι λόγους επείγοντος.

Ένα επιχείρημα που δύσκολα μπορεί κανείς να παραβλέψει ή να αντικρούσει, καθώς η εξέταση ενός ασθενούς αποτελεί υπόθεση του κάθε γιατρού που αναλαμβάνει το περιστατικό.

Πάντως με βάση τα όσα έχουν θεσμοθετηθεί με νόμο, η αξιολόγηση των περιστατικών θα γίνεται με ιατρική τεκμηρίωση από ειδικευμένους ιατρούς των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και των Νοσηλευτικών Τμημάτων των Δευτεροβάθμιων και Τριτοβάθμιων Νοσοκομείων και τμημάτων, καθώς και των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.

Ο ασθενής θα ενημερώνεται για την ημερομηνία της επέμβασης, όταν εντάσσεται στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων.

Εξαίρεση θα αποτελούν τα επείγοντα περιστατικά, τα οποία θα έχουν άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης. Τα νοσοκομεία θα είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν σε υποσύστημα της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων τα τακτικά και έκτακτα χειρουργεία που διενεργούνται.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις