ΤΑΥΦΕ: Οχι στο στραγγαλισμό και το κλείσιμο του Ταμείου – Οχι στο στραγγαλισμό και την κατάργηση του εφάπαξ των εργαζομένων στο φάρμακο

Έκπληξη και έντονη ανησυχία στη διοίκηση και τους 28.000 ενεργούς ασφαλισμένους του ΤΑΥΦΕ προκάλεσε η ανάρτηση (τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, 23 Νοεμβρίου) στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο: «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις».

Πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου που με τον πλέον αυθαίρετο τρόπο, εντελώς αναιτιολόγητα και χωρίς καμιά προηγούμενη επικοινωνία και ενημέρωση της διοίκησης του ΤΑΥΦΕ από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προβλέπει τη «μετάταξη» του Ταμείου Εφάπαξ Παροχών των εργαζόμενων στον κλάδο του φαρμάκου, από τον πρώτο πυλώνα της υποχρεωτικής ασφάλισης στον δεύτερο πυλώνα της προαιρετικής ασφάλισης, υποθηκεύοντας και θέτοντας ευθέως εν αμφιβόλω το εφάπαξ χιλιάδων εργαζομένων στο φάρμακο.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με έωλα επιχειρήματα, όπως αυτά αναδεικνύονται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, εξισώνει ένα σύγχρονο, υγιές, εύρωστο και αυτοδιοικούμενο και υπό στενή και συνεχή εποπτεία Ταμείο Εφάπαξ Παροχών υποχρεωτικής ασφάλισης με τα Ταμεία προαιρετικής Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), ανοίγοντας διάπλατα το δρόμο για τον οικονομικό στραγγαλισμό του και τη βέβαιη συρρίκνωση των εφάπαξ που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στο φάρμακο, έως, τελικά, και την πλήρη κατάργησή του.

Θυμίζουμε ότι το ΤΑΥΦΕ ιδρύθηκε το 1960 ως ΝΠΔΔ υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης (κλάδος εφάπαξ παροχών) και ασφαλίζει όλους τους μισθωτούς εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας στον κλάδο του Φαρμάκου (φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακευτικές εταιρείες, αντιπροσωπείες, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία, καθώς και φαρμακευτικές υπηρεσίες του Κράτους), ήτοι πάνω από το 90% των εργαζομένων στον κλάδο του Φαρμάκου.

Στις 20/12/2013 μετετράπη σε ΝΠΙΔ (ΦΕΚ 3259/Β/20-12-2013) βάσει του άρθρου 6, παρ. 20 του Ν. 3029/2002 μετά από πρωτοβουλία και απόφαση του ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ και γνώμη των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Από 01/01/2014 λειτουργεί ως Ταμείο εφάπαξ παροχών ΝΠΙΔ, υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης όπως τα Ταμεία εφάπαξ του δημοσίου συστήματος του ΕΤΕΑΕΠ του e-ΕΦΚΑ, δηλαδή, όπως λειτουργούσε μέχρι 31/12/2013. Η μετατροπή του σε ΝΠΙΔ δεν άλλαξε την φύση και τη νομική του υπόσταση σχετικά με τις εισφορές και τις παροχές, ούτε τον κοινωνικοασφαλιστικό του χαρακτήρα. Παραμένει νομικό πρόσωπο υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης του Α’ Πυλώνα, όπως είναι όλα τα ασφαλιστικά ταμεία του Δημοσίου, τα 4 Ταμεία υποχρεωτικής κοινωνικής Επαγγελματικής Ασφάλισης (τα οποία ιδρύθηκαν βάσει του Ν. 4052/2012 με ιδιωτική πρωτοβουλία), καθώς και ο ΕΔΟΕΑΠ (κύρια και επικουρική σύνταξη και εφάπαξ).

Τονίζουμε ότι ο τυπικός χαρακτηρισμός του ΤΑΥΦΕ ως Ταμείο Αλληλοβοήθειας ανεξάρτητα από το νομικό πλαίσιο που προέρχεται, δεν αλλάζει την υφή και την υπόσταση της  υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης. Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο του Φαρμάκου από το 1960 μέχρι σήμερα ασφαλίζονται υποχρεωτικά για εφάπαξ παροχή, ακολουθώντας, πέραν των καταστατικών διατάξεων, και όλους τους ασφαλιστικούς νόμους της χώρας έως σήμερα.

Το γεγονός ότι επελέγη η μετατροπή του σε ΝΠΙΔ με βάση το άρθρο 6 παρ. 20 Ν. 3029/2002 με κρατική πρωτοβουλία (πρόταση του ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ) στα πέτρινα χρόνια του Μνημονίου, και που εν προκειμένω διευκόλυνε ώστε να απομειωθεί και το έλλειμμα του Δημοσίου Χρέους της Γενικής Κυβέρνησης, δεν σημαίνει ότι παύει να ισχύει ο δημόσιος χαρακτήρας του σε ό,τι αφορά τις εισφορές και τις παροχές.  Αντίθετα, το ΤΑΥΦΕ συνιστά φορέα δημόσιας διοίκησης υπό λειτουργική έννοια, γεγονός το οποίο μεταξύ άλλων συνάγεται από τον τρόπο συστάσεώς του, από τον επιδιωκόμενο σκοπό του, από το δημόσιο συμφέρον που εξυπηρετεί, αλλά ιδίως από τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ασφάλισης.  Ο νόμος μετέβαλε μόνον την άσκηση της Διοίκησης, δηλαδή, δόθηκε η διοίκηση στους ίδιους τους ασφαλισμένους με την μορφή κοινωνικής αυτοδιαχείρισης, όπως έχει κριθεί από το ΣτΕ.

Είναι προφανές ότι ιδιωτικού δικαίου είναι μόνο η διοίκηση και εκεί υπάρχει άμεση δημοκρατία, με εκλογή των οργάνων Διοίκησης και της Ελεγκτικής Επιτροπής από τους ίδιους τους ασφαλισμένους, υψηλού βαθμού εταιρική διακυβέρνηση, με διαρκή έλεγχο και λογοδοσία και εποπτεία από το υπουργείο Εργασίας και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

Ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας ουδέποτε κάλεσε το ΔΣ ή τους ασφαλισμένους του ΤΑΥΦΕ προκειμένου να τους ενημερώσει για αυτήν τη νομοθετική πρωτοβουλία να μετατρέψει το Ταμείο τους σε ταμείο ιδιωτικής προαιρετικής ασφάλισης και τη μετάπτωσή του στον Β’ πυλώνα.

Με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, η εφάπαξ παροχή της κοινωνικής υποχρεωτικής ασφάλισης αυθαίρετα εκφυλίζεται και εξισώνεται με τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, ενώ επιπλέον θα φορολογείται, σε αντίθεση με ό,τι θα συνεχίσει να ισχύει για τα εφάπαξ των δημόσιων Ταμείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΤΑΥΦΕ στα 10 έτη λειτουργίας του έχει εκπονήσει 16 αναλογιστικές μελέτες δομικού χαρακτήρα με συνδυασμό εταιρικής διακυβέρνησης, οικονομικών δεδομένων και διαχειριστικών μεθόδων με στήριξη καθοριστικά της διαχρονικής βιωσιμότητάς του.  Ήδη το έλλειμμα έχει μειωθεί περίπου κατά 100 εκατ. ευρώ. από την μετατροπή του από 01/01/2014, χωρίς καμία επιπλέον μείωση των παροχών του.

Επιπλέον:

 • Αυξήθηκε η συνολική περιουσία του Ταμείου από 01/01/2014 κατά 480%, φτάνοντας από τα 40 εκατ. ευρώ στα περίπου 200 εκατ. ευρώ.
 • Αυξήθηκαν οι εισπράξεις από εισφορές κατά 53%.
 • Αυξήθηκαν τα έσοδα από ελέγχους κατά 630%.
 • Αυξήθηκαν οι βεβαιώσεις των ανείσπρακτων οφειλών εργοδοτών κατά 326%.
 • Αυξήθηκαν οι καθολικοί έλεγχοι των εργοδοτών κατά 228%.
 • Αυξήθηκε η ασφαλιστική βάση με πάταξη της εισφοροαποφυγής κατά 32,7%.
 • Δημιουργήθηκε Μητρώο οφειλετών από 01/07/2017, μία καινοτόμος λειτουργία παρακολούθησης και είσπραξης των βεβαιωμένων εισφορών και ρυθμίσεων, με ταυτόχρονη ενημέρωση των ίδιων των ασφαλισμένων, στην περίπτωση που οι εταιρείες τους δεν καταβάλλουν τις εισφορές.
 • Δεν έγινε καμία μείωση του εφάπαξ από 01/01/2014, πλην των μειώσεων που προβλέπει ο Ν. 4093/12 για τους παλαιούς ασφαλισμένους.
 • Δεν αυξήθηκαν οι εισφορές, όπως στο υπόλοιπο δημόσιο σύστημα εφάπαξ παροχών.
 • Μειώθηκε ο χρόνος απονομής των εφάπαξ από τα 1 έως 2,5 έτη, που ήταν το 2014, σε τρεις έως έξι μήνες
 • Η διοίκηση του ΤΑΥΦΕ συνέταξε και έκανε τον έλεγχο για τις οικονομικές καταστάσεις των ετών 2007-2013 που το Ταμείο λειτουργούσε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
 • Η διοίκηση του ΤΑΥΦΕ συνέταξε και έκανε τον έλεγχο για τις οικονομικές καταστάσεις των ετών 2014-2022 που το ταμείο λειτουργεί ως ΝΠΙΔ. Δηλαδή, το Ταμείο κάθε χρόνο συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις του έτους, ώστε να είναι οικονομικά ενήμερο.
 • Πέρα των καταστατικών υποχρεώσεων, ενισχύθηκε η διαφάνεια στη λειτουργία και η τακτική επικοινωνία και ενημέρωση των ασφαλισμένων.
 • Σχετικά με τις επενδύσεις, εφαρμόζεται αναλογικά το νομικό πλαίσιο των Ταμείων Υποχρεωτικής Κοινωνικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, και ο Ν. 4261/2014, ενώ παράλληλα:
  • Λειτουργεί τριμελής Επενδυτική Επιτροπή, Α) με πρόεδρο τον εγνωσμένου κύρους καθηγητή του ΕΚΠΑ, κ. Π. Αλεξάκη, Β) Αντιπρόεδρο τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο τμήμα Οργάνωσης & διοίκησης επιχειρήσεων και κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του Bradfordκ, κ. Π. Αρτίκη, και Γ) μέλος τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΑΥΦΕ, κάτοχο ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πιστοποίησης καταλληλότητας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κ. Α. Τρικούζα.
 • Εκδόθηκε και εφαρμόζεται Κανονισμός Επενδύσεων.

Επιπλέον αξίζει να επισημάνουμε ιδιαίτερα ότι το Ταμείο :

 • Δεν έχει, ούτε είχε ποτέ εργοδοτική εισφορά.
 • Δεν έχει, ούτε είχε ποτέ κοινωνικό πόρο.
 • Από 01/01/2014 δεν ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, άρα το αναλογιστικό έλλειμα δεν συμπεριλαμβάνεται στο δημόσιο χρέος.
 • Δεν έχει επιχορηγηθεί ποτέ από τον κρατικό προϋπολογισμό από συστάσεώς του
 • Είναι σωματειακής μορφής στη διαδικασία εκλογής των οργάνων του και μόνον.
 • Ως προς τις εισφορές και τις παροχές για τους εργοδότες και τους ασφαλισμένους αρμόδια είναι τα Διοικητικά δικαστήρια, όπως συμβαίνει στον Α’ Πυλώνα της υποχρεωτικής ασφάλισης, κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ.
 • Έχει 28.000 ενεργούς ασφαλισμένους και αρκετές χιλιάδες ανενεργούς, οι οποίοι στο τέλος του εργασιακού τους βίο θα έρθουν να λάβουν την εφάπαξ παροχή που τους ανήκει.
 • Η διοίκηση του ΤΑΥΦΕ παρέλαβε από το δημόσιο (ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ) το αναλογιστικό έλλειμμα στα 366 εκατ. ευρώ και στα 10 χρόνια λειτουργίας του το έχει μειώσει κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ, χωρίς καμία επιπλέον μείωση του εφάπαξ, πλην των προβλεπόμενων στο Ν. 4093/2012.
 • Η ΓΣ των ασφαλισμένων μελών του έχει ήδη επιλέξει από το 2020 οικονομικό σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης NDC, το οποίο έχει κατ’ αρχάς εγκριθεί από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) και εντός των προσεχών ημερών θα υποβληθούν οι νέες Αναλογιστικές Μελέτες που έχουν εκπονηθεί με επικαιροποιημένα στοιχεία και με βάση τις οποίες ισοσκελίζεται πλήρως το αναλογιστικό έλλειμμα και καταγράφεται για πρώτη φορά αναλογιστικό πλεόνασμα από 01/01/2024, έχοντας συμπεριλάβει την πρόταση των εποπτικών αρχών αναφορικά με τα διαχειριστικά έξοδα.

Από τα παραπάνω γίνεται ξεκάθαρο ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναίτια και για λόγους που μόνο εκείνη γνωρίζει, με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου δρομολογεί μία πρωτοφανή αυθαιρεσία εναντίον των χιλιάδων εργαζομένων στο φάρμακο, χτυπώντας ευθέως τον πυρήνα της κοινωνικής ασφάλισης.

Με τον πλέον αυθαίρετο τρόπο οδηγεί το ΤΑΥΦΕ, ένα αυτοδιοικούμενο και απόλυτα υγιές Ταμείο Εφάπαξ Παροχών, σε οικονομικό στραγγαλισμό, στερώντας από τους χιλιάδες εργαζόμενους το εφάπαξ.

Η διοίκηση και οι 28.000 ασφαλισμένοι του ΤΑΥΦΕ, ζητάμε την άμεση απόσυρση των άρθρων του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου που καταργούν την υποχρεωτικότητα στην ασφάλιση στο Ταμείο και απειλούν να βάλουν ταφόπλακα στο εφάπαξ των χιλιάδων εργαζομένων στο φάρμακο, καθώς τελικά συνιστά «φωτογραφική διάταξη» για το ΤΑΥΦΕ!  Τα άλλα δύο ταμεία Αλληλοβοήθειας υποχρεωτικής ασφάλισης, που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση, δεν επηρεάζονται κατ’ ουσία από την άρση της υποχρεωτικότητας ή μη, καθώς, το ένα Ταμείο ασφαλισμένων στην ΕΤΕ αποτελεί Ταμείο μιας επιχείρησης, ενώ το δεύτερο Ταμείο, των ασφαλισμένων στην Αγροτική, η οποία έχει πουληθεί εδώ και 10 χρόνια, αφορά σε μία κλειστή ομάδα ασφαλισμένων, η οποία ούτως ή άλλως δεν έχει νέους ασφαλισμένους.  Επιπλέον:

 • από τα 220 εκατ. ευρώ αποθεματικά που έχουν συνολικά και τα 7 Ταμεία Αλληλοβοήθειας, τα 200 ανήκουν στο ΤΑΥΦΕ,
 • από τις 30 χιλ. ασφαλισμένους, οι 28 χιλ. ανήκουν στο ΤΑΥΦΕ, και
 • από τα 26,30 εκατ. ευρώ εισπραττόμενες κατ’ έτος εισφορές το 2022, τα 23,30 εκατ. ευρώ, ήτοι το 89%, ανήκει στο ΤΑΥΦΕ!

Τις επόμενες ημέρες και ενόψει της κατάθεσης του σχεδίου νόμου προς ψήφιση στη Βουλή, η διοίκηση του ΤΑΥΦΕ θα προχωρήσει σε σειρά επαφών με τα κόμματα, τους φορείς, τους εργοδότες, τα συνδικάτα και όλους τους εργαζόμενους στο φάρμακο, προκειμένου να ενημερωθούν και να αποτρέψουν τη δρομολογούμενη αυθαιρεσία.

Η διοίκηση του ΤΑΥΦΕ καλεί τα ασφαλισμένα μέλη του, τους εμπλεκόμενους φορείς και τα συνδικάτα στο φάρμακο σε ετοιμότητα, προκειμένου όλοι μαζί να αποτρέψουμε όσα καταστροφικά ετοιμάζει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας για έναν ολόκληρο κλάδο εργαζομένων.

Καλούμε τους εργαζομένους στο Φάρμακο, τους εργοδότες και τους φορείς του κλάδου να ενημερώνονται από την επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου (www.tayfe.gr) και τα εντεταλμένα όργανά του για να μην παραπλανώνται και πέφτουν θύματα από τους επιτήδειους του facebook, οι οποίοι λειτουργούν ως «λαγοί» ιδιότυπων επιδιώξεων ή και αλλότριων συμφερόντων σε βάρος του Ταμείου.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις