Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας ορίστηκε με απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας.

Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι τριετής, εξαιρουμένων του προσωρινού Προέδρου, της προσωρινής Αντιπροέδρου και των Αναπληρωτών αυτών και διαρκεί για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους έξι μήνες, όπως προβλέπεται στην παρ,2 του άρθρου 10 του ν. 5062/2023

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι η ακόλουθη:

Προσωρινός Πρόεδρος
Κατσίβελας Παναγιώτης, Ιατρός Παθολόγος, με αναπληρώτρια του την Κουλουφάκου Καλλιόπη, Παιδίατρο

Προσωρινή Αντιπρόεδρος
Καρπούζου Λαμπρινή, Συνταξιούχος Δημοσίου, με αναπληρώτριά της την Παπακώστα Ιωάννα, Γενική Ιατρό

Μέλη ΔΣ
Μπεκρή Ελένη, Νοσηλεύτρια, Πτυχιούχος Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Αθηνών, με αναπληρώτριά της την Βαλσάμη Σερένα, Αναπληρώτρια, Καθηγήτρια Αιματολογίας ΕΚΠΑ

Νικητόπουλος Σταύρος, Ιατρός Καρδιολόγος με αναπληρωτή του τον Φραντζεσκάκη Χαράλαμπο, Ιατρό Μικροβιολόγο ΓΝΑ-ΛΑΪΚΟ

Πιτταράς Θεόδωρος, Επικ. Καθηγητής Ιατρικής Βιοπαθολογίας ΕΚΠΑ , με αναπληρωτή του τον Ανυφαντάκη Δημήτριο, Δημόσιο Υπάλληλο

Μπεκιάρης Γεώργιος, Ιατρός Καρδιολόγος με αναπληρωτή του τον Ζήρο Γεώργιο, Ιατρό Αγγειολόγο

Μυρίλλα Ιωάννα, Ιατρός Βιοπαθολόγος, εκπρόσωπος Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας με αναπληρωτή της τον Μανάφα Αχιλλέα, Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων

Πρωτόπαπας Χρήστος, Πρόεδρος του ΔΣ της Π.Ο.Σ.Ε.Α. ως εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών με αναπληρώτρια του την Έξαρχου Αθηνά, Β’ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Σεραφή Ευθυμία, ΠΕ Κλάδου Βιοχημικών του Ε.ΚΕ.Α, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων του Ε.Κ.Ε.Α, με αναπληρωτή της τον Σκρίνη Σταύρο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις