Ευρωπαϊκός κατάλογος για τις ελλείψεις στα φάρμακα

Για την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον πρώτο ενωσιακό κατάλογο φαρμάκων από κοινού με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ((EMA) και τους επικεφαλής των οργανισμών φαρμάκων των κρατών μελών (HMA).
Ο πρώτος αυτός κατάλογος αποτελεί σημαντικό μέρος των προσπαθειών της ΕΕ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης Υγείας, για να διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς έχουν στη διάθεσή τους τα φάρμακα που χρειάζονται κυρίως σε αντιβιοτικά μέσω της ειδικής ομάδας MSSG.
Αυτός ο πρώτος ενωσιακός κατάλογος φαρμάκων περιέχει περισσότερες από 200 δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε φάρμακα για ανθρώπινη χρήση, οι οποίες θεωρούνται ουσιώδους σημασίας στην ΕΕ / στον ΕΟΧ.

Η καταχώρηση ενός φαρμάκου στον εν λόγω κατάλογο δεν αποτελεί ένδειξη της πιθανότητας να παρουσιαστεί στο μέλλον έλλειψη στο εν λόγω φάρμακο. Αντιθέτως, σημαίνει ότι η αποτροπή της έλλειψης αυτών των συγκεκριμένων φαρμάκων είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς η μη διαθεσιμότητά τους θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική βλάβη στους ασθενείς και να δημιουργήσει ουσιαστικές προκλήσεις για τα συστήματα υγείας.
Να σημειωθεί εδώ ότι ο κατάλογος καταρτίστηκε μαζί με τον EMA και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ακολουθεί αυστηρή μεθοδολογία για την εκτίμηση του κρίσιμου χαρακτήρα των φαρμάκων, η οποία αναπτύχθηκε κατά τον διαρθρωμένο διάλογο της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού φαρμάκων που δρομολογήθηκε στο πλαίσιο της φαρμακευτικής στρατηγικής, ο οποίος διεξάχθηκε το 2021 και άντλησε διδάγματα από την πανδημία COVID-19.
Ο ενωσιακός κατάλογος φαρμάκων κρίσιμης σημασίας θα επανεξετάζεται ετησίως. Όπως ανακοινώθηκε για την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων στην ΕΕ, ο κατάλογος κρίσιμων φαρμάκων θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη και την επιτάχυνση της ανάλυσης της Επιτροπής σχετικά με τα τρωτά σημεία των αλυσίδων εφοδιασμού των φαρμάκων κρίσιμης σημασίας που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, με βάση μια σταδιακή προσέγγιση.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή και ο EMA, από κοινού με τα κράτη μέλη (μέσω της εκτελεστικής ομάδας καθοδήγησης για τις ελλείψεις και την ασφάλεια των φαρμάκων), μπορούν να προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των τρωτών σημείων.
Ο αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε: «Η δημοσίευση αυτού του πρώτου καταλόγου κρίσιμης σημασίας υποστηρίζει τα προορατικά και προληπτικά μέτρα που λαμβάνουμε και αποτελεί μέρος της δέσμευσής μας να διασφαλίσουμε την αδιάλειπτη πρόσβαση όλων των πολιτών της Ένωσης σε φάρμακα ζωτικής σημασίας. Αποτελεί απόδειξη της προσήλωσής μας, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων στην ΕΕ και στην πρόταση για τη φαρμακευτική μεταρρύθμιση, και ενισχύει τη δέσμευσή μας για την επίτευξη του σκοπού αυτού».
Από την πλευρά της η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου, δήλωσε: «Η διασφάλιση του αδιάλειπτου εφοδιασμού φαρμάκων κρίσιμης σημασίας είναι ουσιώδης για μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και στους οργανισμούς των κρατών μελών για τη συνεργασία τους στην κατάρτιση του καταλόγου αυτού και για το κρίσιμο έργο που επιτελούν για την πρόληψη των ελλείψεων φαρμάκων στην Ένωσή μας»

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις