ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΡΙΚΟΥΖΑΣ

Ο Τρικούζας Αυγέρης είναι Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών στο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ,
όπου εργάζεται από το 2018. Αντικείμενο εργασίας του αποτελεί η παρακολούθηση
των οικονομικών στοιχείων του οργανισμού, η παρακολούθηση των επενδύσεων, η
ενασχόληση με τον τομέα HR και η κατάρτιση μισθοδοσίας κλπ.

Προγενέστερα έχει εργαστεί επί σειρά ετών σε λογιστικό γραφείο ως υπεύθυνος για
την πλήρη παρακολούθηση λογιστικών θεμάτων επαγγελματιών και ιδιωτών πελατών.

Αντικείμενο σπουδών του αποτέλεσε η Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2009 – 2014) με εξειδίκευση στη Λογιστική &
Χρηματοδοτική Διοίκηση, ενώ είναι κάτοχος και του MBA του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (2015 – 2017) με κατεύθυνση Μάρκετινγκ (Thesis: “Marketing
in the Automotive Industry”).

Λοιπές πιστοποιήσεις του είναι οι εξής: GMAT Score 560, AUEB ECDL, Δελτίο
Επαγγελματικής Ταυτότητας Λογιστή-Φοροτεχνικού Α’ Τάξης.