ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

Η κ. Ελένη Γρηγοριάδου είναι Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ) ΝΠΙΔ από το 2014.  Έχει διατελέσει Προϊσταμένη τμήματος Διοικητικού στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ) ΝΠΙΔ.  Έχει πολυετή εμπειρία ως γραμματέας σε φορέα στο χώρο του φαρμάκου, ενώ έχει διοργανώσει και έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και διεθνή συνέδρια του φαρμακευτικού χώρου.

Είναι απόφοιτος του Προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και είναι κάτοχος ΜΒΑ «Φιλοσοφία και Διοίκηση-Μάνατζμεντ» στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Φιλοσοφικής και της Οικονομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Είναι φοιτήτρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.  Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης γύρω από το Μάνατζμεντ, τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (HRM), το ευρύτερο πεδίο της Φιλοσοφίας, μεταξύ άλλων.  Είναι κάτοχος πτυχίου Proficiency (University of Gambridge) και έχει ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία στη γραμματειακή υποστήριξη και τη διεύθυνση διοικητικών υπηρεσιών και εργασιών μεγάλων οργανισμών.