ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ

Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Σύμβουλος Εργασίας

Ο κος Γεράσιμος Κονιδάρης είναι Σύμβουλος Διοίκησης & Επικοινωνίας στο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ και επίτιμος Πρόεδρος του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ.

Έχει διατελέσει Διευθυντής Ανάπτυξης στην φαρμακευτική εταιρεία AVENTIS PHARMA AEBE (από 01-01-2001) και στη συνέχεια στη SANOFI/AVENTIS (από 01-01-2006 έως 31-12-2012).  Επίσης, έχει διατελέσει Ιατρικός Επισκέπτης,  Επιθεωρητής πωλήσεων (SV), Υπεύθυνος εκπαίδευσης Ι.Ε., Διευθυντής πωλήσεων, Διευθυντής Ιατροφαρμακευτικής Ενημέρωσης στις φαρμακευτικές εταιρείες PHILIPS DUPHAR, ΦΑΡΜΑΛΕΞ, KNOLL AG, BOEHRINGER M., ASTRA, CILAG, μεταξύ άλλων.  Έχει διατελέσει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΑΝ.Ε.Τ. ΑΕ.

Επίσης, έχει διατελέσει Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Δ.Δ.)  (1998 έως 2005), Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.-Ν.Π.Δ.Δ.) (2011-2014), Μέλος του ΔΣ του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.-Ν.Π.Δ.Δ.) (2008-2011), Μέλος του ΔΣ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.-Ν.Π.Δ.Δ.) (2008-2012), Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης και ιδρυτής του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.) (από 01-03-2013 έως 31-12-2014), Εντεταλμένος Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.) (από 01-01-2014 έως 31/10/2023).

Επίσης, έχει διατελέσει Πρόεδρος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Ιατροφαρμακευτικής Ενημέρωσης και Περίθαλψης (2006 έως 2014), Α΄ Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Ιατροφαρμακευτικής Ενημέρωσης και Περίθαλψης (1988 έως 2006), Πρόεδρος  της Διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιατρικών Επισκεπτών (1992 έως 28-02-2014), Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΓΣΕΕ (1992 έως 28-02-2014), Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.) (1995 – 1998), Μέλος του Δ.Σ. της ΦΑΡΜΕΤΙΚΑ Α.Ε. – Ανώνυμη Μελετητική & Τεχνογνωσίας Εταιρεία – θυγατρική του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) (1997 – 2000), Μέλος της επιτροπής της U.I.A.D.M., που επεξεργάστηκε και υπέβαλε προς την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις προτάσεις σχετικά με «τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (DIRECTIVA E.E. L 113/92).  Επίσης, έχει συμμετάσχει σε πολλά Ευρωπαϊκά και Διεθνή συνέδρια σχετικά με την Υγεία, τα φάρμακα και την ασφάλεια.