ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΪΝΑΣ

Νικόλαος Μάινας, αντιπρόεδρος ΔΣ

Ο Νικόλαος Μάινας είναι απόφοιτος της σχολής Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών με ειδίκευση στα Δημόσια Οικονομικά.

Εργάζεται ως φαρμακοϋπάλληλος από το 1994. Το 1996 ανέλαβε τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΡΓΟΥΣ. Από το 2010 κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου του Ομίλου της PHARMA GROUP.

Η ενασχόλησή του με το Ταμείο ξεκίνησε το 2014 ως αντιπρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.

Στις εκλογές του ίδιου χρόνου εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κατείχε τη θέση του γενικού γραμματέα.

Στις αρχαιρεσίες του 2018 εκλέχτηκε μέλος στο ΔΣ του ΤΑΥΦΕ και από τον Ιανουάριο του 2021 κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου