ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

Ο Δρ. Παναγιώτης Αλεξάκης είναι Ομότιμος Καθηγητής της Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Αγορών, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», έχει διατελέσει διευθυντής του Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΕΚΠΑ). Η Επιστημονική του εργασία έχει αναγνωριστεί διεθνώς. Έχει ασχοληθεί με τη συνεργασία πανεπιστημίου και επιχειρήσεων. Έχει εργαστεί στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (Οικονομικών) και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Έχει διατελέσει μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (1993-2003), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Παραγωγών (1998-2004), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (2000-2004) και σύμβουλος σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (2004-2008). Λειτουργεί ως σύμβουλος και ως στέλεχος επιχειρήσεων.