ΑΝΟΙΑ

Κίνδυνος άνοιας και εγκεφαλικού από την ατμοσφαιρική ρύπανση

Η συχνή έκθεση στα μικροσκοπικά σωματίδια της ρύπανσης του αέρα, τα οποία προέρχονται κυρίως από την κίνηση των οχημάτων στους δρόμους, συνδέεται πιθανώς με...