ΕΞΑΡΣΗ

Η έξαρση των ιώσεων και η επίδραση της μάσκας προστασίας από τον Covid-19

Η μακροχρόνια χρήση μάσκας και η μείωση των κοινωνικών επαφών/συγχρωτισμού, για τη πρόληψη της Covid-19 τα τελευταία 2,5 χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντικά...