ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία: Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική 2022-2027

Η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) για την περίοδο 2022−2027 και το Πρόγραμμα Δράσεων για την τρέχουσα διετία (2022-2023),...

Χρόνος εργασίας: Υποχρεωτική προσθήκη στην κλαδική ΣΣΕ Επισιτισμού

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη κηρύσσεται υποχρεωτική η προσθήκη στην Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΚΣΣΕ) στον επισιτιστικό κλάδο αναφορικά...