ΠΛΑΝΗΤΗΣ

Αρνητικό ρεκόρ και το 2022 στις εκπομπές άνθρακα – Κίνδυνος περαιτέρω ανόδου της θερμοκρασίας

Οι παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα το 2022 παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, χωρίς κανένα σημάδι μείωσης, η οποία τόσο πολύ χρειάζεται για να επιτευχθεί ο επιθυμητός...