ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Προστασία της καρδιάς από τον σακχαρώδη διαβήτη

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η έγκαιρη διάγνωση του διαβήτη και η πρόληψη εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου, καθώς το 75% των ατόμων με διαβήτη πεθαίνουν από οξύ...