ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΣΦΕΕ: Κίνδυνος πρόσβασης ασθενών στις θεραπείες τους από την υπερφορολόγηση στο φάρμακο

Τον κίνδυνο που είναι πιθανό να διατρέξουν ασθενείς, για να έχουν πρόσβαση στις θεραπείες τους, λόγω της υπερφορολόγησης των φαρμακευτικών εταιρών, αναδεικνύει ο ΣΦΕΕ....