ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΤΑΥΦΕ

                                                                                                               ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

                             Τ Α Μ Ε Ι Ο

         ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                        Αθήνα,   31/10/2014

           ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                               

                Τ.Α.Υ.Φ.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ.                                                        Αρ. Πρωτ.:   3238      

                   Καθολικός διάδοχος

του τ. Τομέα Π.Υ.Φ.Ε. του Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑ.Π.Ι.Τ.



ΕΔΡΑ: Χαλκοκονδύλη 56, 10432 Αθήνα

Γραφείο: Διοικητικού

Τηλ.: 210-5289514

Fax: 210-5289584

E-mail: grammateia@tayfe.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ στο ΤΑΥΦΕ στις 1, 2 & 3 Δεκεμβρίου 2014

 

 

Η ΠΔΕ του ΤΑΥΦΕ, η οποία συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. Φ.30123/21364/332 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 669/30-10-2014), συνεδρίασε εκτάκτως και αφού έλαβε υπ’ όψιν της το γεγονός ότι οι εκλογές στο “αδελφό” Ταμείο ΤΕΑΥΦΕ προκηρύχθηκαν για τις 1, 2 και 3/12/2014, το γεγονός ότι και τα δύο Ταμεία έχουν τους ίδιους ασφαλισμένους και προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία τους σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, προκηρύσσει εκ νέου τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη του πρώτου ΔΣ και της Ελεγκτικής Επιτροπής του ΤΑΥΦΕ στις 1, 2 και 3 Δεκεμβρίου 2014 στην έδρα του Ταμείου (Χαλκοκονδύλη 56, 10432 Αθήνα).

 

Ως τελευταία ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων για τα παραπάνω όργανα ορίζεται η Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 16:00.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα υποψηφιοτήτων από την ιστοσελίδα του Ταμείου (www.tayfe.gr) ή από το αρμόδιο τμήμα Διοικητικού του Ταμείου. Υπεύθυνοι υπάλληλοι για την παραλαβή των αιτήσεων υποψηφιότητας και την παροχή πληροφοριών είναι οι κ.κ. Οικονόμου Μαρία και Μαυραντζά Έλενα (τηλ. 210-5289550 και 2105289563, fax: 210-5289584, 210-5289551, email: grammateia@tayfe.gr).

 

Οι υποψηφιότητες θα κατατίθενται στο Ταμείο είτε αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους στην έδρα του Ταμείου, είτε ηλεκτρονικά (σαρωμένες και υπογεγραμμένες) στο mail: grammateia@tayfe.gr.

 

Για όλα τα ζητήματα που αφορούν στις εκλογές, θα υπάρξει άμεσα αναλυτική ενημέρωση.

 

Η Πρόεδρος της ΠΔΕ

 

Κωνσταντίνα Ρετσινά

 Για την ακρίβεια

 

Η Γραμματεία της ΠΔΕ

 

 

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις