ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Το ΤΑΥΦΕ, στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του, πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου υπαλλήλους γραφείου με εξειδίκευση στην καταχώρηση δεδομένων (dataentry).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους έως την Παρασκευή 11/07/2013 και ώρα 13:00 στο fax: 210-5289584 ή στο mail: grammateia@tayfe.gr. Βιογραφικά που θα αποστέλλονται μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνονται δεκτά.

Η ΠΔΕ του ΤΑΥΦΕ

Η ΠΔΕ του ΤΑΥΦΕ

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις