ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΑΥΦΕ

                  Τ Α Μ Ε Ι Ο

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                      Αθήνα,   03/11/2014

               ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                           

                       Τ.Α.Υ.Φ.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ.                                                  Αριθ.πρωτ. 3250

                         Καθολικός διάδοχος

του τ. Τομέα Π.Υ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑ.Π.Ι.Τ.               



ΕΔΡΑ: Χαλκοκονδύλη 56 – 104 32 ΑΘΗΝΑ

Γραφείο: Διοικητικού

Τηλέφωνο: 210-52.89.514, 550, 555, 563                                                     

Fax: 210-52.89.584, 551

E-mail: grammateia@tayfe.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΑΥΦΕ

 

Η ΠΔΕ του ΤΑΥΦΕ, με την υπ’ αρ. 206/30/31-10-2014 απόφασή της προκήρυξε εκλογές για τις 1, 2 και 3 Δεκεμβρίου 2014. Με την ίδια απόφαση συγκαλεί την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση για τις 12/11/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο ξενοδοχείο NOVUS(Καρόλου 23 – Πλατεία Καραϊσκάκη, 10437 Αθήνα), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Γενική Ενημέρωση για το ΤΑΥΦΕ

Α) Πεπραγμένα ΠΔΕ κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Ταμείου

Β) Προγραμματικοί στόχοι και άξονες 2015-2017

  1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές στις 1, 2 και 3 Δεκεμβρίου 2014

Βάσει του άρθρου άρθρο 20, παρ. 6 του Καταστατικού «Στις Γενικές Συνελεύσεις λαμβάνουν μέρος τα μέλη που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους.».

                                                              Για την ΠΔΕ του ΤΑΥΦΕ

Η Πρόεδρος                                                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντίνα Ρετσινά                                                                       Ευθύμιος Μακρογιάννης

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις