ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΤΑΥΦΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΤΑΥΦΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
 
Στις εκλογές που διεξήχθησαν την 1,2 και 3η Δεκεμβρίου 2014 έλαβαν μέρος 1.138 (χίλια εκατόν τριάντα οκτώ) ασφαλισμένα μέλη.
  • Έγκυρα 861 ψηφοδέλτια
  • Λευκά      7      >>
  • Άκυρα    270    >>
Τα Άκυρα προέκυψαν ως εξής:
(α) εκατόν τριάντα τρεις επιστολικές ψήφοι (133) λόγω έλλειψης συνεχούς ενεργού ασφαλιστικού δεσμού 
(β) εβδομήντα επτά (77) επιστολικές ψήφοι λόγω έλλειψης χρονολογικού σήμαντρου των Ε.Λ.Τ.Α.,
(γ) τριάντα (30) επιστολικές ψήφοι λόγω αποστολής τους σε ημερομηνία προγενέστερη ή μεταγενέστερη της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών,
(δ) δώδεκα (12) επιστολικές ψήφοι λόγω έλλειψης γνησίου υπογραφής, 
(ε) δέκα οκτώ (18) διάφορα άκυρα
 
Από τα ανωτέρω αποτελέσματα έλαβε ο κάθε υποψήφιος τους πιο κάτω σταυρούς προτίμησης:
 
Α.  Για την ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου
1.  Αλεξιάδου Ελένη του Παναγιώτη                151
2.  Κουκάκης Σπυρίδων του Θεοδώρου            414
3.  Κρητικός Θεόδωρος του Γεωργίου               379
4.  Λάζαρης Χρήστος του Ιωάννη                     350
5.  Μάινας Νικόλαος του Ευαγγέλου                509
6.  Μπαντής Βασίλειος του Βίκτωρος                143
7.  Μπούμπα Άννα του Σπυρίδωνος                 116
8.  Ντούμας Ελευθέριος του Κωνσταντίνου        130
9.  Προδρομίτη Αρετή του Αλεξίου                     136
10.Ρετσινά Κωνσταντίνα του Βασιλείου            532
11.Σαλβερίδης Κωνσταντίνος του Θεοφάνους    136
 
Β.  Για την ανάδειξη μελών Ελεγκτικής Επιτροπής
1.  Αναστασίου Δημήτριος του Ιωάννη              175
2.  Κρανιώτης Σωτήριος του Αποστόλου            314
3.  Λάμπρου Αθανάσιος του Παύλου                 352
4.  Παυλόπουλος Γεώργιος του Χρήστου           416
 
Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα εκλέχτηκαν κατά σειρά πλειοψηφίας οι πιο κάτω:
 
Α.  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
Τακτικοί:        
1. Ρετσινά Κωνσταντίνα του Βασιλείου
2. Μάϊνας Νικόλαος του Ευαγγέλου
3. Κουκάκης Σπυρίδων του Θεοδώρου
4. Κρητικός Θεόδωρος του Γεωργίου
5. Λάζαρης Χρήστος του Ιωάννη
 
Αναπλ/κοί:          
1. Αλεξιάδου Ελένη του Παναγιώτη
2. Μπαντής Βασίλειος του Βίκτωρος
3. Σαλβερίδης Κωνσταντίνος του Θεοφάνους
4. Προδρομίτη Αρετή του Αλεξίου
5. Ντούμας Ελευθέριος του Κωνσταντίνου
 
 
Β.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Τακτικοί:            
1. Παυλόπουλος Γεώργιος του Χρήστου
2. Λάμπρου Αθανάσιος του Παύλου
3. Κρανιώτης Σωτήριος του Αποστόλου       
 
Αναπλ/κοί:
1. Αναστασίου Δημήτριος του Ιωάννη          
 
Η Εφορευτική Επιτροπή

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις