Επιθεώρηση Εργασίας: «Τσουχτερά» πρόστιμα στον κλάδο διανομής

Στους 1.700 ανήλθαν οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από την Επιθεώρηση Εργασίας σε επιχειρήσεις που απασχολούν διανομείς, λόγω της ύπαρξης ενδείξεων για αυξημένη παραβατικότητα στον εν λόγω κλάδο. Συνολικά για τις παραβάσεις που εντοπίστηκαν, επιβλήθηκαν από την Επιθεώρηση Εργασίας πρόστιμα ύψους 373.150 ευρώ.

Κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής, πραγματοποίησαν  πανελλαδικά κατά την περίοδο 29 Αυγούστου – 15 Σεπτεμβρίου ελέγχους σε επιχειρήσεις που απασχολούν διανομείς, πέραν των προγραμματισμένων.

Σε αυτούς, διαπιστώθηκαν παραβάσεις σχετικές με αδήλωτη εργασία, μη τήρηση των χρονικών ορίων εργασίας, μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών και μη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας. Αυξημένη έμφαση δόθηκε στο θέμα της καταβολής της πρόσθετης αμοιβής 15% για την χρήση και συντήρηση του δικύκλου των διανομέων, καθώς και σε γενικότερα ζητήματα συντήρησης του εξοπλισμού.

Από τους ανωτέρω ελέγχους προέκυψαν τα ακόλουθα:

  • Σε 19 διανομείς δεν είχε καταβληθεί η πρόσθετη αμοιβή 15% για την χρήση και συντήρηση του δικύκλου.
  • 14 εργαζόμενοι βρέθηκαν να εργάζονται αδήλωτοι.
  • Για 117 εργαζόμενους υπήρχαν παραβάσεις στην τήρηση των χρονικών ορίων εργασίας.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις