Πρωτοψάλτης: Η ένταξη των ΑμεΑ στην αγορά εργασίας πρώτη προτεραιότητα

Οι ευρωπαϊκοί ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) έχουν ως προτεραιότητά τους, την αύξηση της απασχόλησης των ΑμεΑ. Για το λόγο αυτό ανακοινώθηκε από τον Σπύρο Πρωτοψάλτη, στο πλαίσιο διάσκεψης που λαμβάνει  χώρα στην Τσεχία, σχετική εργαλειοθήκη. Στόχος είναι, σύμφωνα με τον διοικητή της ΔΥΠΑ, η ενίσχυση και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε αυτή την ειδική κατηγορία πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που διεξάχθηκε στην Πράγα, ο Διοικητής συμμετείχε σε συζήτηση με την Justina Jakštienė, Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης και Απασχόλησης της Λιθουανίας, την Caroline Mancel, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Actiris (ΔΥΠΑ Βρυξελλών), την Cynthia  Harrison, Βοηθό Αναλύτρια Πολιτικής του CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) και την Virginia Carcedo, Γενική Γραμματέα του Foundation Once, με θέμα «Ενίσχυοντας τις δυνατότητες των υπηρεσιών απασχόλησης και ένταξης»

Ο κ. Πρωτοψάλτης, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της ΔΥΠΑ, όπως στη δημιουργία της ιστοσελίδας prosvasis.dypa.gov.gr που διευκολύνει την πρόσβαση των ΑμεΑ στη χρήση των υπηρεσιών, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDYPAlive που παρέχει τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης με εργασιακούς συμβούλους και στην  οποία υπάρχει διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα/χειλεανάγνωση σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κωφών, στα προγράμματα των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και στα προγράμματα απασχόλησης που προσφέρουν κίνητρα στις επιχειρήσεις για την πρόσληψη ΑμεΑ.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις