Προσωπικοί Βοηθοί ΑμεΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων

Σε ισχύ τέθηκε σήμερα, Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για όσους επιθυμούν να εργαστούν ως Προσωπικοί Βοηθοί σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Η σχετική αίτηση θα μπορεί να υποβάλλεται ψηφιακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://prosopikosvoithos.gov.gr.

Η αμοιβή για όσους προσληφθούν εξαρτάται ανάλογα εάν θα εργαστούν ως ωρομίσθιοι ή εάν θα απασχοληθούν υπό το καθεστώς της συνοίκησης. Οι ωρομίσθιοι θα λαμβάνουν 6 ευρώ μικτά, ανά ώρα παροχής. Στην περίπτωση παροχής Προσωπικής Βοήθειας σε καθεστώς συνοίκησης, η αποζημίωση του Δικαιούχου Προσωπικού Βοηθού ανέρχεται σε 1.200 ευρώ μικτά και περιλαμβάνει και τις ημέρες ανάπαυσης.

Η διαδικασία του προσωπικού βοηθού εξελίσσεται στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία».

Στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών εγγράφονται ενήλικοι έως 67 ετών που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Προσωπικοί Βοηθοί. Της εγγραφής τους θα προηγείται ο έλεγχος του ποινικού μητρώου τους και η επιτυχής ολοκλήρωση εξ αποστάσεως προγράμματος εκπαίδευσης που παρέχεται από το Υπουργείο δωρεάν. Οι  Προσωπικοί Βοηθοί μετά την ένταξή τους στο Μητρώο θα επιλέγονται από τους πολίτες με αναπηρία (άτομα με κινητική, νοητική ή αναπτυξιακή ή ψυχική αναπηρία και άτομα με αισθητηριακή αναπηρία) για να τους υποστηρίξουν στην ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής τους και τη συμπερίληψής τους στην κοινωνία. Η υποστήριξη αυτή θα παρέχεται στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών της ζωής των ωφελουμένων με αναπηρία και σύμφωνα με τις ατομικές επιλογές και τα ενδιαφέροντα τους, ενδεικτικώς ως προς τα εξής:

α) Δραστηριότητες καθημερινής ζωής όπως σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή.

β) Εργασία και σπουδές.

γ) Συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου

δ) Δραστηριότητες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.

Οι ωφελούμενοι πολίτες με αναπηρία, στους οποίους απονέμονται, στο πλαίσιο του προγράμματος, ώρες Προσωπικής Βοήθειας, θα έχουν πρόσβαση στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών και στο προφίλ αυτών για το σκοπό αναζήτησης, επικοινωνίας και επιλογής ενός ή περισσότερων Προσωπικών Βοηθών σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Θα επιλέγουν μεταξύ είτε ωριαίας Προσωπικής Βοήθειας από ένα ή περισσότερους Προσωπικούς Βοηθούς είτε Προσωπικής Βοήθειας από ένα Προσωπικό Βοηθό σε καθεστώς συνοίκησης.

Κατόπιν αυτού, τα ωφελούμενα άτομα με αναπηρία θα συνάπτουν ιδιωτικό συμφωνητικό με τους Προσωπικούς Βοηθούς τους. Η καταβολή των χρημάτων θα γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ απολογιστικά ανά μήνα, σε τραπεζικό λογαριασμό που δηλώνουν οι Προσωπικοί Βοηθοί.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην ανεξάρτητη διαβίωση των συμπολιτών μας με αναπηρία. Επιτέλους, για πρώτη φορά στη χώρα μας ξεκινάει η Υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού. Ολοκληρώσαμε με επιτυχία την διαδικασία υποβολή αιτήσεων των συμπολιτών μας με αναπηρία και από σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα, ώστε όλοι όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών, να μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους. Σύντομα, οι πρώτοι 1.000 συμπολίτες μας με αναπηρία στην Αττική, θα έχουν τον δικό τους Προσωπικό Βοηθό, ενώ μένοντας πιστοί στις δεσμεύσεις μας, το 2024 η υπηρεσία θα επεκταθεί πανελλαδικώς. Ως Πολιτεία, βελτιώνουμε έμπρακτα την ποιότητα ζωής και την αξιοπρεπή διαβίωση όλων και ιδίως όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω».

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων ενδιαφέρονται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, θα λειτουργεί helpdesk για αναφορά και επίλυση προβλημάτων και παροχή οδηγιών, τηλεφωνικώς στους αριθμούς 1555 και 210 7000240, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις