ΔΥΠΑ – Ποινολόγιο: Πότε οι άνεργοι θα βγαίνουν εκτός μητρώου και χάνουν το επίδομα

Την έγκριση του ΔΣ της ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ), έλαβε το ποινολόγιο για τους ανέργους, που κατά περίπτωση, επιβάλλει διακοπή στην καταβολή του επιδόματος ανεργίας και διαγραφή από τα μητρώα από έξι μήνες έως και δύο έτη. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, προβλέπεται μέχρι και διεκδίκηση επιστροφής χρημάτων, αλλά και πρόστιμα για τυχόν υποβολή ψευδών δηλώσεων από την πλευρά των ανέργων.

Οι ποινές αυτές θα προκύπτουν όταν οι άνεργοι θα αρνούνται να αποδεχτούν θέσεις εργασίας που θα προτείνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, αλλά και όχι μόνο.

Ειδικότερα, θα ισχύουν τα εξής:

  • Διαγραφή από το μητρώο για δύο έτη σε περίπτωση άρνησης τριών θέσεων εργασίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης του ανέργου.
  • Διαγραφή από το μητρώο για έξι μήνες και διακοπή του επιδόματος, σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής σε δράση συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
  • Διαγραφή από το μητρώο για έξι μήνες σε περίπτωση παράλειψης σύνταξης του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο.
  • Διαγραφή από το μητρώο για έξι μήνες σε περίπτωση εγγραφής πολίτη ο οποίος ενώ δηλώνει άνεργος, απασχολείται είτε με σύμβαση ή σχέση εργασίας είτε ως αυτοαπασχολούμενος.
  • Το ίδιο ισχύει για όποιον αρχίσει να απασχολείται χωρίς να το δηλώσει στη ΔΥΠΑ. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης εντός 12 μηνών, χάνει το δικαίωμα επανεγγραφής στο μητρώο ΔΥΠΑ για 2 έτη. Σε μια τέτοια περίπτωση, τυχόν παροχές που έχουν καταβληθεί, θα αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, ενώ επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.
  • Προβλέπεται προσωρινή διαγραφή από το μητρώο ΔΥΠΑ για χρονική διάρκεια ανάλογη με τη βαρύτητα της παράβασης και αναζήτηση παροχών που τυχόν έχουν καταβληθεί, σε περιπτώσεις ψευδούς δήλωσης του ανέργου ως προς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Ψηφιακό Μητρώο. Το ίδιο ισχύει και εάν ο άνεργος παραλείψει να τα επικαιροποιήσει.

Η σχετική έγκριση του ΔΣ, προκάλεσε αντιδράσεις από τους εργαζόμενους της ΔΥΠΑ.  Όπως σημειώνει η Ομοσπονδία Υπαλλήλων του Οργανισμού, η σχετική απόφαση ελήφθη χωρίς την παρουσία εκπροσώπου από την πλευρά τους, γεγονός που ερμηνεύεται ως προσπάθεια διαφυγής από διαφαινόμενες αντιδράσεις. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για «αστυνομοκρατική αντίληψη της διοίκησης του ΟΑΕΔ» και σημειώνουν  ότι με τον τρόπο αυτό μετατρέπεται μία ευαίσθητη υπηρεσία του Δημοσίου σε «αστυνομία ανέργων».

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις