ΟΠΕΚΑ: Παράταση στα επιδόματα για ΑμεΑ

Το χρονικό εύρος παράτασης χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα ΑμεΑ, οριοθετεί με εγκύκλιο ο ΟΠΕΚΑ. Όπως ορίζεται η παράταση ισχύει από τέσσερις μήνες πριν από την λήξη έως και έξι μήνες μετά την λήξη της πιστοποίησης αναπηρίας όταν και υποβάλλεται στα ΚΕΠΑ, η σχετική αίτηση.

Όπως τονίζεται, κατά το στάδιο της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να συσχετίσει την αίτηση με την εν ισχύ γνωστοποίηση αναπηρίας που διαθέτει.

Στη συγκεκριμένη διαδικασία πέραν της παράτασης της υφιστάμενης πιστοποίησης αναπηρίας, ο πολίτης δύναται να προσθέσει προς αξιολόγηση και νέες παθήσεις ή να δηλώσει τυχόν επιδείνωση των ήδη πιστοποιημένων παθήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, προετοιμάζεται και υποβάλλεται εκ νέου ολόκληρος Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος.

Η διαδικασία, προβλέπει ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει:

α) Να υποβάλλει αίτηση για έκδοση νέας πιστοποίησης αναπηρίας, καθώς και αίτηση παράτασης στον ΟΠΕΚΑ, αποκλειστικά, εντός των προθεσμιών.

β) Να εξακολουθεί να πληροί, σωρευτικά, ανάλογα με την παροχή, τις προϋποθέσεις παράτασης του δικαιώματος (αναπηρίας και διοικητικές).

γ) Η έναρξη της πιστοποιημένης αναπηρίας του δεν προσδιορίζεται μετά την παρέλευση του εξαμήνου από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της προηγούμενης πιστοποίησης.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις