ΤΑΥΦΕ: Καταλυτικά τα οφέλη της επαγγελματικής διαχείρισης των αποθεματικών και της ίδρυσης επενδυτικού φορέα (βίντεο)

Τα σημαντικά οφέλη που θα έχει για τη βιωσιμότητα του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ) και κατά συνέπεια για τους ασφαλισμένους του η επαγγελματική διαχείριση των αποθεματικών και η ίδρυση επενδυτικού φορέα, αναδείχτηκαν με τεκμηριωμένα στοιχεία στο δεύτερο μέρος της «ζωντανής» συζήτησης με τα μέλη του Ταμείου για τα αποθεματικά, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου.

Στη ζωντανή συζήτηση συμμετείχαν οι:

  • Γεράσιμος Κονιδάρης, Εντεταλμένος Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΥΦΕ.
  • Δρ. Παναγιώτης Αλεξάκης, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Αγορών, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ, Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΑΥΦΕ.
  • Δρ. Παναγιώτης Γ. Αρτίκης, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, μέλος Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΑΥΦΕ.
  • Αυγέρης Τρικούζας, κάτοχος ΜΒΑ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πιστοποίησης Φοροτεχνικού-Λογιστή Α΄ τάξης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών, μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΑΥΦΕ.
  • Ζωή Βασιλείου, οικονομολόγος, σύμβουλος ΤΑΥΦΕ.

O κ. Γεράσιμος Κονιδάρης, κατά την έναρξη της ομιλίας του αναφέρθηκε στην αλλαγή στρατηγικής στην οποία έχουν προχωρήσει τα περισσότερα συνταξιοδοτικά Ταμεία σε παγκόσμιο επίπεδο μετά την οικονομική κρίση του 2008-2010 σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις τους, εσωτερικοποιώντας τη διαχείριση, με γνώμονα τη σχέση κόστους-οφέλους.  Αφού παρουσίασε τις καταστατικές διατάξεις για τους σκοπούς του ΤΑΥΦΕ και τα όργανα διοίκησής του, επισήμανε τις ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από ομόφωνες, επίσης, εισηγήσεις των εντεταλμένων οργάνων του για την ίδρυση ΑΕΔΑΚ.  Επίσης, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη δυνατότητα που παρέχει το νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία ΑΕΔΑΚ με απευθείας έγκριση της άδειας ίδρυσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς το Ταμείο δεν έχει εργοδοτική εισφορά, δεν είχε ποτέ και δεν έχει κοινωνικό πόρο και δεν έχει επιχορηγηθεί ποτέ από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στη συνέχεια ο κ. Κονιδάρης ανέλυσε τα ποιοτικά και ποσοτικά πλεονεκτήματα από την ίδρυση ΑΕΔΑΚ για το ΤΑΥΦΕ, υπογραμμίζοντας ότι στην ΑΕΔΑΚ θα είναι μοναδικός μέτοχος το ΤΑΥΦΕ, δηλαδή οι ασφαλισμένοι του, θα έχει έναν μόνο πελάτη, το ΤΑΥΦΕ, που σημαίνει ότι θα υπάρχει άμεσος έλεγχος από το Ταμείο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις τοποθετήσεις των αποθεματικών του.  Περιέγραψε τις διαδικασίες ελέγχου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ανέδειξε πώς επιτυγχάνεται η πλήρης διαφάνεια στη διαχείριση, σημειώνοντας πως με βάση όλα τα στοιχεία η διαχείριση των αποθεματικών του ΤΑΥΦΕ από την ΑΕΔΑΚ όχι μόνο δεν επιβαρύνει τις λειτουργικές δαπάνες του Ταμείου, αλλά εξασφαλίζει σημαντικά οικονομικά οφέλη από την ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης.

«Η ΑΕΔΑΚ δεν συνιστά σκοπό του Ταμείου, είναι το μέσο για την εκπλήρωση των σκοπών και στόχων του, που εν προκειμένω είναι η στήριξη της διαχρονικής βιωσιμότητας του Ταμείου μέσα από την ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης και την κάλυψη σημαντικού μέρους των ελλειμμάτων, ώστε οι ασφαλισμένοι να απολαύσουν καλύτερες παροχές», κατέληξε ο κ. Κονιδάρης.

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΑΥΦΕ, Αυγέρης Τρικούζας, παρουσίασε μελέτη για τα οφέλη που θα έχει το ΤΑΥΦΕ από τη μείωση του διαχειριστικού κόστους ιδρύοντας τη δική του ΑΕΔΑΚ.  Στη μελέτη εξετάστηκαν πέντε σενάρια διαχείρισης ποσού ύψους 150 εκατ. ευρώ, για 10, 20 30, 40 και 50 χρόνια, με το συνολικό όφελος που προκύπτει, με τους πιο μέτριους υπολογισμούς, από τη μείωση του διαχειριστικού κόστους για την περίοδο των 50 ετών με ανατοκισμό κεφαλαίων να φτάνει στα 117,597 εκατ. ευρώ.

Ο Δρ. Παναγιώτης Γ. Αρτίκης, μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΑΥΦΕ, εξήγησε αναλυτικά την πρόταση για την ίδρυση της ΑΕΔΑΚ, τονίζοντας ότι στόχος του Ταμείου είναι μακροπρόθεσμα να προκύψουν θετικές αποδόσεις, οι οποίες θα εξασφαλίζουν τις υποχρεώσεις που έχει έναντι των ασφαλισμένων του, προσθέτοντας ότι η αποδοτική επένδυση των αποθεματικών αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του ΤΑΥΦΕ και όχι μία δευτερεύουσα δραστηριότητα.

Ο κ. Αρτίκης υπογράμμισε ότι, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τα ασφαλιστικά Ταμεία, η πιο ενδεδειγμένη μορφή επενδυτικού φορέα είναι η ΑΕΔΑΚ. Στη συνέχεια, ανέλυσε όλες τις διαδικασίες, τις προϋποθέσεις, καθώς και το πλαίσιο λειτουργίας και ελέγχου της ΑΕΔΑΚ και αναφέρθηκε στην αναλυτική παρακολούθηση των επενδύσεων καθημερινά από όλους τους ασφαλισμένους-μέλη του ΤΑΥΦΕ, ενώ έκανε ειδική αναφορά στη διασπορά των επενδύσεων με στόχο την ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου.

Ο Δρ. Παναγιώτης Αλεξάκης, Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΑΥΦΕ, αναφέρθηκε στη διεθνή πρακτική και εμπειρία από τις τοποθετήσεις αποθεματικών κεφαλαίων Ταμείων σε εναλλακτικές Μορφές Επενδύσεων, επισημαίνοντας ότι βάσει έρευνας η ορθολογική κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού των Ταμείων συμβάλλει στη δημιουργία υπεραξίας των αποθεματικών τους κεφαλαίων.

Επίσης, ο κ. Αλεξάκης ανέλυσε και παρουσίασε τις εναλλακτικές μορφές επενδύσεων, καθώς και τις διεθνείς τάσεις που διαμορφώνονται, ανέλυσε τα τέσσερα συμπεράσματα της έρευνας και κατέληξε επισημαίνοντας ότι η αξιολόγηση του επιπλέον κινδύνου που τυχόν προκύπτει από εναλλακτικές μορφές επενδύσεων, πρέπει να τελείται σε συνδυασμό με το συνολικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και τους στόχους που θέτει το εκάστοτε Ταμείο.

H κ. Ζωή Βασιλείου, Οικονομολόγος, σύμβουλος ΤΑΥΦΕ, παρουσίασε μελέτη η οποία αποδεικνύει τη σημαντική εξοικονόμηση πόρων για το ΤΑΥΦΕ μόνο από τη μείωση του κόστους διαχείρισης.  Η μελέτη, όπως είπε, έβαλε ένα υποθετικό σενάριο στην πραγματική του διάσταση, χρησιμοποιώντας τις αναλογιστικές μελέτες του 2018 και του 2019, με την τελευταία να βασίζεται στο νέο οικονομικό σύστημα (NDC), ώστε να διαπιστωθεί η διαφορά ανάμεσα στην εσωτερική και εξωτερική διαχείριση.

Αφού παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία και τις παραδοχές πάνω στις οποίες στηρίχτηκε η μελέτη, η κ. Βασιλείου επισήμανε ότι η σωρευτική εξοικονόμηση κόστους από τη λειτουργία της ΑΕΔΑΚ για το ΤΑΥΦΕ, που θα διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιό του, συγκριτικά με μια εξωτερική ανάθεση της διαχείρισης, από το 2022 έως το 2048 ξεπερνά στα 35 εκατ. ευρώ, ενώ αν στο ποσό αυτό προστεθούν και οι απαιτήσεις του ΤΑΥΦΕ, το συνολικό όφελος φτάνει στα 54,47 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, με βάση την αναλογιστική μελέτη του 2019, υπό καθεστώς NDC, συνέχισε η κ. Βασιλείου, η σωρευτική εξοικονόμηση εκτινάσσεται, φτάνοντας στα 76,58 εκατ. ευρώ, ή στα 96,16 εκατ. αν προστεθούν οι απαιτήσεις του ΤΑΥΦΕ.  Και τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν, όπως σημείωσε η κ. Βασιλείου, με την προϋπόθεση ότι οι ετήσιες πρόσοδοι από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ανέρχονται στο 2,5%. Πρακτικά, είπε, το ποσοστό αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλό, που σημαίνει ότι αν ανέβει η σωρευτική εξοικονόμηση κόστους είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτά τα κεφάλαια δεν πρέπει να χαθούν από τους ασφαλισμένους, κατάληξε η κ. Βασιλείου.

Η επόμενη live συζήτηση του ΤΑΥΦΕ με τους ασφαλισμένους θα γίνει την Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου, στις 20.00 και θα αφορά κυρίως στα έσοδα του Ταμείου.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις