ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ΤΑΥΦΕ: Καταλυτικά τα οφέλη της επαγγελματικής διαχείρισης των αποθεματικών και της ίδρυσης επενδυτικού φορέα (βίντεο)

Τα σημαντικά οφέλη που θα έχει για τη βιωσιμότητα του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ) και κατά συνέπεια για τους ασφαλισμένους του η...

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 στις 20.00 το Β’ μέρος της live συζήτησης για την επαγγελματική διαχείριση των αποθεματικών και την ίδρυση επενδυτικού φορέα

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, στις 20.00, θα πραγματοποιηθεί το Β’ μέρος της live συζήτησης με τους ασφαλισμένους-μέλη του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ)...

ΤΑΥΦΕ: Η επαγγελματική διαχείριση των αποθεματικών και η ίδρυση επενδυτικού φορέα (βίντεο)

Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχε η καθιερωμένη πλέον live διαδικτυακή συζήτηση με τα μέλη του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ - Ταμείο Εφάπαξ Παροχών) την...