Εξαιρετικά θετικά τα μεγέθη του ΤΑΥΦΕ – Διαρκής στόχος ένα Ταμείο πρότυπο

Τη θετική πορεία όλων των μεγεθών του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ) τα τελευταία εννέα χρόνια, από όταν, δηλαδή, μετατράπηκε σε ΝΠΙΔ, αναδεικνύουν με τον πιο σαφή και καθαρό τρόπο όλα τα επίσημα στοιχεία, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαρκή προσήλωση της διοίκησης και των εργαζομένων στο διακηρυγμένο στόχο για ένα Ταμείο-πρότυπο αυτοδιαχείρισης, με γνώμονα τη σιγουριά και την ασφάλεια για τους ασφαλισμένους-μέλη του.

Χαρακτηριστική της εξαιρετικά θετική πορείας του ΤΑΥΦΕ είναι η εντυπωσιακή αύξηση της περιουσίας του.  Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ετήσια ΓΣ, η περιουσία του Ταμείου αυξήθηκε κατά 325%, φτάνοντας στις 31.12.2022 στα 176.935.547 ευρώ, από 41.623.727 ευρώ που ήταν στις 31.12.2013, όταν μετατράπηκε σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ).

Αντίστοιχα, η διάρθρωση της περιουσίας του ΤΑΥΦΕ δείχνει ότι στα τέλη του 2022, το 31,69% αποτελείται από ρευστά διαθέσιμα, το 10,77% από Αμοιβαία Κεφάλαια, το 55,81% από Ομόλογα και μόλις το 1,31% από Ακίνητα και το 0,42% από Μετοχές.

Αξίζει να τονιστεί ότι το επενδυτικό προφίλ του Ταμείου παραμένει ισχυρό και δεν επηρεάστηκε καθόλου από την παγκόσμια υγειονομική κρίση του COVID-19, γεγονός που προσδίδει στο Ταμείο ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο για μελλοντικές επενδύσεις.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι οικονομικές υπηρεσίες του Ταμείου, το ΤΑΥΦΕ θα καταφέρει στα τέλη του 2023 να καταγράψει εκ νέου ετήσιο οργανικό πλεόνασμα, ύψους 20,2 εκατ. ευρώ.

  • ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 27.369.000,00 €
  • ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 7.160.400,00 €
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2023: 20.208.600,00 €

Αναλύοντας την πορεία των εισπράξεων του Ταμείου φαίνεται ότι, ενώ μέχρι το 2013 τα έσοδα κυμαίνονταν στα επίπεδα των 15 εκατ. ευρώ ανά έτος, από το 2014, όταν το Ταμείο μετατράπηκε σε ΝΠΙΔ και μέσα σε ένα αρνητικό περιβάλλον λόγω της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, παρουσιάζουν ετήσια αύξηση περίπου 4% και έχουν φτάσει το 2022 στα 23 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 15%, αριθμός που είναι ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί έως τώρα από ιδρύσεως του Ταμείου!

Επίσης, σε μία περίοδο (2014-2022), που σημειώνεται συρρίκνωση των θέσεων εργασίας στην φαρμακοβιομηχανία, το ΤΑΥΦΕ, με εντατικούς ελέγχους αυξάνει τα έσοδά του, ελέγχοντας την καταβολή των εισφορών εκ μέρους των εργοδοτών στο σήμερα (up today) για την αποφυγή εισφοροδιαφυγής ή καθυστέρησης καταβολής, φτάνοντας την εισπραξιμότητα των εισφορών του έτους στο 97%, ρεκόρ για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Το Ταμείο τακτοποιεί τις εκκρεμότητες και παθογένειες του παρελθόντος, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί ηλεκτρονικά και εκ του σύνεγγυς την κανονική αποπληρωμή των ρυθμίσεων.

Όπως υπογραμμίστηκε και στην ετήσια ΓΣ, είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο 2014-2022 (κατά την οποία το Ταμείο λειτουργεί ως ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ) εισπράχθηκαν από πράξεις καταλογισμού εισφορών ποσά ύψους 5,1 εκατ. ευρώ, ενώ την περίοδο 2009-2013, που το Ταμείο λειτουργούσε ως ΝΠΔΔ, είχαν εισπραχθεί μόλις 0,448 εκατ. ευρώ.  Αντίστοιχα, οι βεβαιώσεις απλήρωτων εισφορών την περίοδο 2014-2022 (ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ) έφτασαν στα 8,4 εκατ. ευρώ, όταν το διάστημα 2009-2013 (ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ) ήταν μόλις στο 1,095 εκατ. ευρώ.

Όπως είναι προφανές, για να συμβεί αυτό και να βελτιωθούν τόσο πολύ τα έσοδα, όσο και οι βεβαιωμένες οφειλές, έπρεπε το Ταμείο να προχωρήσει στο σχεδιασμό και τη δημιουργία Τμήματος Εκκρεμοτήτων Παρελθόντων Ετών (ΤΕΠΕ) με οργανωτική και λειτουργική δομή, προκειμένου να προχωρήσει σε εντατικούς ελέγχους, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 491% από τότε που το Ταμείο λειτουργεί ως ΝΠΙΔ, και αφετέρου να παρακολουθείται συστηματικά η πορεία των ρυθμίσεων προς αποφυγή απώλειάς τους από τους υπόχρεους εργοδότες, η οποία συνεπάγεται τόσο απώλεια εσόδων για το Ταμείο, όσο και απώλεια παροχών για τους ασφαλισμένους. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, το Ταμείο έχει προχωρήσει σε μία καινοτόμο λειτουργία, τη δημιουργία Μητρώου Οφειλετών.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι οι ενεργοί ασφαλισμένοι του ΤΑΥΦΕ έφτασαν περίπου τους 27.540 το 2022, από 24.752 το 2021. Η πορεία τους είναι αυξητική σε όλα τα έτη από το 2014 και μετά. Οι 23.105 είναι νέοι ασφαλισμένοι, αριθμός που αντιστοιχεί στο 83,39% του συνόλου των ενεργών ασφαλισμένων.

Σε ό,τι αφορά τη χορήγηση των εφάπαξ, το ΤΑΥΦΕ κατά τη χρονική περίοδο 2014-2022 χορήγησε συνολικά 2.953 εφάπαξ (ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων), διαθέτοντας 25.109.506.79 ευρώ.

Ο χρόνος έκδοσης των εφάπαξ κυμαίνεται από 3 έως 6 μήνες, αν και ελέγχεται ο συνολικός εργασιακός βίος του ασφαλισμένου. Μόνο το 6% των αιτημάτων χορήγησης εφάπαξ ξεπερνά τους 6 μήνες και αυτό οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση καταβολής των εισφορών από τους εργοδότες. Τέλος, ο μέσος ετήσιος ρυθμός χορήγησης εφάπαξ αυξήθηκε  κατά 26,6% (ήτοι από 259  κατά μ.ό. ετησίως σε 328 μ.ό. ετησίως).

Από τα δεδομένα προκύπτει ότι η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Ταμείου υπηρετούμε το ΤΑΥΦΕ και τους ασφαλισμένους του με όραμα, ζήλο, διαφάνεια και συνεχή λογοδοσία.

Διαχειριζόμαστε το παρόν και διαμορφώνουμε το μέλλον για ένα ΤΑΥΦΕ σύγχρονο, λειτουργικό και αποτελεσματικό.

Ένα Ταμείο πρότυπο ασφαλιστικό οργανισμό κοινωνικής αυτοδιαχείρισης, με διαχρονική βιωσιμότητα, προς όφελος των ασφαλισμένων-μελών του.

* Για περισσότερα στοιχεία εδώ μπορείτε να δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο για τη Γενική Συνέλευση του ΤΑΥΦΕ, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19/03/2023.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις