Γενική Συνέλευση

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΤΑΥΦΕ

                            Τ Α Μ Ε Ι Ο          ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                          Αθήνα, 20/03/2023             ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                    Τ.Α.Υ.Φ.Ε. -  Ν.Π.Ι.Δ.                                                         Αρ. Πρωτ.:...

Πρόσκληση στην Α Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση στην Α Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023 των Ασφαλισμένων στο ΤΑΥΦΕ Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΥΦΕ με την υπ’ αρ. 50/474/08-02-2023 απόφασή του ενέκρινε...