Επένδυση ΕΕ στην επέκταση της καθολικής υγειονομικής κάλυψης

Επέκταση της καθολικής υγειονομικής κάλυψης στους πολίτες επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον λόγο αυτό επιλέγει να επενδύσει ένα επιπλέον ποσό ύψους 125 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι να ενισχυθούν και άλλο τα συστήματα υγείας και να υπάρξει ένα πρόγραμμα εταιρικής σχέση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Οι απαραίτητες υπογραφές μπήκαν από την αρμόδια Επίτροπο Γιούτα Ουρπιλάινεν και από τον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΥ Τέντρος Αντχάνομ Γκεμπρεγέσους.

Η εν λόγω εταιρική σχέση αποτελεί βασικό στοιχείο της νέας στρατηγικής της ΕΕ για την παγκόσμια υγεία, την οποία ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πράγματι, η ενίσχυση των συστημάτων υγείας και της καθολικής υγειονομικής κάλυψης παγκοσμίως αποτελεί μία από τις τρεις βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής.

Οι επιδημίες και οι πανδημίες που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία με καταστροφικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, καταδεικνύουν τη σημασία των επενδύσεων στην καθολική υγειονομική κάλυψη, ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις