Έκθεση ΟΟΣΑ: Με σοβαρές ελλείψεις το σύστημα Υγείας στην Ελλάδα

Σοβαρές ελλείψεις στο σύστημα Υγείας στην Ελλάδα, καταγράφει η ετήσια έκθεση που δημοσιεύθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεραγσίας και Ανάπτυξης. Η έκθεση που φέρει τον τίτλο «Health at a Glance», δείχνει ότι ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει περιορισμένη κρατική χρηματοδότηση, αλλά και προβλήματα στον τομέα της πρόληψης.

Πιο συγκεκριμένα, ως προς ποσοστό των συνολικών δαπανών, η κρατική χρηματοδότηση στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του 2020 ήταν μόλις στο 10%. Το ποσοστό αυτά τοποθετεί την χώρα στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης, μαζί με την Πολωνία και την Ουγγαρία, που έχουν αντίστοιχο ποσοστό χρηματοδότησης, μικρότερο από το14% που είναι ο μέσος όρος στην ΕΕ. Αξίζει να επισημανθεί ότι η Ιρλανδία, μια χώρα που κρίθηκε να διαχειριστεί μνημόνια, όπως και η Ελλάδα, διαθέτει για την υγεία το 20% του κρατικού προϋπολογισμού…

Ανά είδος υπηρεσιών, διαπιστώνεται ότι στον νοσοκομειακό τομέα, διατίθεται το 43% των πόρων. Είναι το υψηλότερο ποσοστό ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Αντίστοιχα πολύ υψηλή είναι η δαπάνη για φάρμακα (33%), ενώ πολύ χαμηλή είναι η δαπάνη για εξωτερικούς ασθενείς (20%).

Ως προς το σκέλος της πρόληψης, η έκθεση δείχνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις, μαζί με την Κύπρο και την Σλοβακία, καθώς μόλις που προσεγγίζει το 2% της συνολικής δαπάνης για την Υγεία, η συγκεκριμένη διαδικασία.

Ειδική αναφορά γίνεται από τον ΟΟΣΑ στις ακάλυπτες ανάγκες Υγείας, κατά την διάρκεια της πανδημίας. Εκεί διαπιστώνεται ότι ένα ποσοστό 15-20% των πολιτών εμφανίζουν ακάλυπτες ανάγκες την περίοδο 2021 – 2022, γεγονός που επιβεβαιώνει μια πολύ δυσάρεστη πραγματικότητα.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις