ΕΚΘΕΣΗ

Έκθεση ΟΟΣΑ: Με σοβαρές ελλείψεις το σύστημα Υγείας στην Ελλάδα

Σοβαρές ελλείψεις στο σύστημα Υγείας στην Ελλάδα, καταγράφει η ετήσια έκθεση που δημοσιεύθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεραγσίας και Ανάπτυξης. Η έκθεση που φέρει...