Η μετάβαση του ΤΑΥΦΕ σε ΝΠΙΔ: Απαιτήσεις, εκκρεμότητες και ευθύνη για διαχρονική βιωσιμότητα (βίντεο)

Σημαντικά ζητήματα για την μέχρι τώρα πορεία και τα επόμενα βήματα του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ) αναδείχτηκαν τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, στη live συζήτηση με τους ασφαλισμένους-μέλη του Ταμείου, η οποία είχε θέμα: ΤΑΥΦΕ – Κλάδος Εφάπαξ Παροχών, η μετάβαση σε ΝΠΙΔ: Υποχρεώσεις – απαιτήσεις – εκκρεμότητες και η ευθύνη θεσμικής και αποτελεσματικής λειτουργίας για τη διαχρονική βιωσιμότητα του Ταμείου σε ένα περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται.

Στη ζωντανή συζήτηση συμμετείχαν οι:

  • Χρήστος Λάζαρης, Πρόεδρος ΔΣ
  • Νίκος Μάινας, αντιπρόεδρος ΔΣ ΤΑΥΦΕ
  • Γιώργος Φικιώρης, Γενικό Γραμματέας ΔΣ ΤΑΥΦΕ
  • Σπύρος Κουκάκης, ΜέλοςΔΣ ΤΑΥΦΕ
  • Τη συζήτηση συντόνισε ο Γεράσιμος Κονιδάρης, Εντεταλμένος Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΥΦΕ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΤΑΥΦΕ, Χρήστος Λάζαρης, έκανε μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του Ταμείου, ξεκινώντας από την ίδρυση του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ) το 1960, μέχρι την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3259/Β/20-12-2013), με την οποία ο ΤΠΥΦΕ του ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ μετατράπηκε σε ΝΠΙΔ υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών» και διακριτικό τίτλο ΤΑΥΦΕ.

Επίσης ο κ. Λάζαρης έκανε αναλυτική αναφορά στο αναλογιστικό έλλειμμα που αντιμετωπίζει το Ταμείο, τονίζοντας ότι «με στόχο τη διαχρονική βιωσιμότητά του, την έγκαιρη είσπραξη των εισφορών και την ασφαλή χορήγηση της εφάπαξ παροχής σε όλους τους δικαιούχους, το ΔΣ και η ΓΣ των ασφαλισμένων μελών ομόφωνα αποφάσισε: α) Τη μετάβαση σε νέο οικονομικό σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC), και β) την τροποποίηση του καταστατικού του Ταμείου, το οποίο θα τεθεί άμεσα σε ισχύ», αναλύοντας όλες τις επικείμενες αλλαγές.

Ο Εντεταλμένος Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΥΦΕ, Γεράσιμος Κονιδάρης, απάντησε σε σειρά ερωτήσεων που αφορούσαν προηγούμενες ζωντανές συζητήσεις με τους ασφαλισμένους, σχετικά τόσο με τα έσοδα του Ταμείου, όσο και για την ίδρυση επενδυτικού φορέα.

Ο αντιπρόεδρος του ΤΑΥΦΕ, Νίκος Μάινας, ανέλυσε τα δεδομένα που παρέλαβε η διοίκηση του Ταμείου το Δεκέμβριο του 2013, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, και την τότε επισήμανση των Ορκωτών Λογιστών πως «το Ταμείο δεν είναι σε θέση να γνωρίζει επακριβώς με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία την περιουσιακή του κατάσταση στις 20/12/2013».

Επίσης ο κ. Μάινας τόνισε ότι «για να γίνει ο διαχωρισμός της κοινής περιουσίας και συγκεκριμένα οι λογαριασμοί ταμειακής διαχείρισης στην Εθνική και Εμπορική Τράπεζα του Ταμείου (ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ) στους δύο κλάδους, έπρεπε να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις (να κλείσουν οι ισολογισμοί των χρήσεων) μέχρι 30/09/2008. Έτσι,», είπε ο κ. Μάινας, «προέκυψαν οι απαιτήσεις των 38 εκατ. ευρώ, τις οποίες το Ταμείο διεκδικεί από το ΤΕΑΥΦΕ, αφού συνιστούν εισφορές των ασφαλισμένων στον κλάδο Πρόνοιας για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής και ο χαρακτηρισμός ως “επίδικες” από την πλευρά του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙΔ είναι ανιστόρητος, υπεκφυγή και έλλειψη σεβασμού προς τους ίδιους τους ασφαλισμένους του και το μόχθο τους».

Το μέλος του ΔΣ, Σπύρος Κουκάκης αναφέρθηκε στις εκκρεμότητες των παρελθόντων ετών που έχουν ολοκληρωθεί από τη διοίκηση του Ταμείου, σημειώνοντας -μεταξύ άλλων- ότι «το Ταμείο είχε συνάψει προγραμματική συμφωνία το Μάιο του 2019 με την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), προκειμένου να προχωρήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ταμείου μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκατ. ευρώ.  Μετά την κυβερνητική αλλαγή η συμφωνία αυτή δεν προχώρησε λόγω ανασχεδιασμού των προς υλοποίηση φορέων (υπουργείων, οργανισμών, κλπ.). Το ΔΣ αποφάσισε να επαναφέρει το θέμα υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω του εποπτεύοντος υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την προσδοκία να ενταχθεί το σύνολο ή μέρος του έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δημοσίου και τη διαλειτουργικότητα με συστήματα του Δημοσίου».

Επίσης, ο κ. Κουκάκης ανέφερε ότι «το Ταμείο έχει σύμβαση με Αναλογιστή και εκπονεί Αναλογιστική Μελέτη βιωσιμότητας κάθε χρόνο. Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί Αναλογιστικές Μελέτες για τα έτη 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019.  Επίσης, έχουν διεξαχθεί Μελέτη Αναμόρφωσης Παροχών και Μελέτη μετάβασης σε νέο οικονομικό σύστημα νοητής κεφαλοποίησης (NDC)».

Τέλος, ο Γιώργος Φικιώρης, Γενικός Γραμματέας του ΔΣ του ΤΑΥΦΕ, ανέλυσε το επιχειρησιακό σχέδιο των μελλοντικών δράσεων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ψηφιοποίηση του Ταμείου και στάθηκε στα εξής:

  • Ηλεκτρονική απογραφή ενεργών ασφαλισμένων.
  • Καθολική απογραφή ενεργών και ανενεργών συνταξιούχων και εκκαθάριση του μητρώου συνταξιούχων.
  • Ίδρυση ΑΕΔΑΚ για την ασφαλή και επαγγελματική διαχείριση των αποθεματικών του Ταμείου.
  • Ίδρυση Ινστιτούτου Φαρμακευτικών Εργασιών, Ερευνών και Μελετών (έρευνες και μελέτες σχετικά με την εξέλιξη της αγοράς εργασίας στο Φάρμακο, τη διατήρηση και διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης, κλπ.).
  • Διερεύνηση δυνατότητας ίδρυσης τοπικών υποκαταστημάτων σε επιλεγμένες περιφέρειες για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, της εισφοροαποφυγής και της υπασφάλισης, με σκοπό τη διατήρηση και τη διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης – πανελλαδικοί καθολικοί εξωτερικοί έλεγχοι – Αυτοχρηματούμενα προγράμματα ελέγχων».

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις