ΔΥΠΑ – Πρόγραμμα: Χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων για επιχορήγηση 14.800 ευρώ

Λήγει αύριο, Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου, η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα που προσφέρει επιχορήγηση 14.800 ευρώ σε έως 3.220 νέους επιχειρηματίες – ελεύθερους επαγγελματίες, ηλικίας 30 – 45 ετών. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που επικεντρώνεται σε έξι περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία) και δίνει έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.  Επίσης, για το ίδιο πρόγραμμα, ολοκληρώθηκαν και αναρτήθηκαν οι Πίνακες που αφορούν την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης για τον Β’ Κύκλο, που κατά 60% αφορά την στήριξη γυναικών. Συνολικά, θα προκύψουν άλλοι 1.000 ωφελούμενοι που επίσης θα λάβουν ως επιχορήγηση, το ανωτέρω ποσό.

Πιο συγκεκριμένα, το χρηματικό βοήθημα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

  • 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης
  • 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης
  • 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης

Οι ενδιαφερόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες για την υποβολή αιτήσεων στις έξι Περιφέρειες, μπορούν να το πραγματοποιήσουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 47,65 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.

Σε ό,τι αφορά τους πίνακες αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων, με έμφαση στις γυναίκες και επιχορήγηση 14.800 ευρώ, παρέχεται το δικαίωμα υποβολής αιτιολογημένης ένστασης. Θα πρέπει όμως να υποβληθούν συνημμένα και τα όποια δικαιολογητικά απαιτούνται, ανά περίπτωση. Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 10 ημερών από την ηλεκτρονική ενημέρωση των δυνητικά δικαιούχων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr

Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος της 12μηνης δράσης για την οποία ήδη αναρτήθηκαν οι σχετικοί Πίνακες με τους ωφελούμενους, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 1.000 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων. Τουλάχιστον 60% των δικαιούχων θα είναι άνεργες γυναίκες.

Η δράση, έχει συνολικό προϋπολογισμό 43,4 εκατ. ευρώ.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις