Νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη: Πάνω από 1,1 δισ. ευρώ το 2022

Πάνω από 1,1 δισ. ευρώ εκτιμάται από τις φαρμακευτικές εταιρίες ότι θα ανέλθει η νοσοκομειακή δαπάνη για φάρμακα το 2022. Μέσω της διαδικασία clawback, υπολογίζεται ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου θα εισφέρουν με ένα ποσό άνω των 600 εκατ. ευρώ.

Ειδική αναφορά για την νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη έγινε στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας. Η εκτίμηση για το 1,1 δισ. ευρώ  υποστηρίχθηκε από τον Σύμβουλο του Υπουργού Υγείας, Βασίλειο Κουτσιούρη.

Παράλληλα σύμφωνα με την ανασκόπηση που πραγματοποίησε ο Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Κώστας Αθανασάκης και οι συνεργάτες του για τη μεταβολή της ενδονοσοκομειακής αποζημιούμενης φαρμακευτικής δαπάνης σε ονομαστικές τιμές την περίοδο 2013 – 2019, ο ευρωπαϊκός μέσο όρος ήταν στο 50%, ενώ η Ελλάδα είναι πρακτικά η μόνη χώρα που καταγράφει μείωση κατά 21%.

Ειδικά πάντως για το clawback οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών εταιρειών αναφέρουν ότι η περαιτέρω αύξηση δημιουργεί ουσιαστικά προβλήματα στις εταιρίες, καθώς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των φορολογικών τους δηλώσεων για το προηγούμενο οικονομικό έτος, ενώ δυσκολεύεται σημαντικά η δυνατότητα οικονομικών προβλέψεων για το τρέχον έτος.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις