Χειμερινές εκπτώσεις: Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές – Οι ποινές για τις επιχειρήσεις

Αφετηρία χειμερινών εκπτώσεων από σήμερα Δευτέρα 9 Ιανουαρίου, που θα διαρκέσουν έως τα τέλη Φεβρουαρίου, σε μια προσπάθεια ανάκαμψης της αγοράς. Οι καταναλωτές θα πρέπει όμως, εκτός από την ευκαιρία για να ψωνίσουν τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν,  σε χαμηλότερες τιμές, να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί,  απέναντι στον κίνδυνο παραπλάνησης.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών (ΕΕΚΕ) της ΓΣΕΕ, «κωδικοποίησε» τα τέσσερα σημεία, που χρειάζονται προσοχή για τις φετινές χειμερινές εκπτώσεις, που έχουν την ιδιαιτερότητα να πραγματοποιούνται σε μια περίοδο έντονης ακρίβειας και ανατιμήσεων, που προκαλεί ο υψηλός πληθωρισμός. Επίσης, αναφέρθηκε και στις δυνατότητες αντίδρασης που έχουν οι καταναλωτές, στην περίπτωση που διαπιστώσουν ότι παραπλανήθηκαν.

Με σκοπό την ασφαλέστερη και συνετή διενέργεια των αγορών, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

– Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν.

– Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συντομότερο των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος 10 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν η μείωση της τιμής αυξάνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή χωρίς τη μείωση της τιμής πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

– Κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

– Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET υποχρεούνται να αναγράφουν στις πινακίδες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις:

α) Την παλαιά τιμή πώλησης, διαγραμμένη.

β) Τη νέα μειωμένη τιμή πώλησης, με τρόπο που να επικοινωνεί στον καταναλωτή τη σαφή διάκριση μεταξύ των δύο αυτών τιμών. Προαιρετικά, επιτρέπεται να αναγράφεται εντός του καταστήματος και σε κάθε άλλη εμπορική επικοινωνία με τον καταναλωτή το ποσοστό της μείωσης. Στις περιόδους εκπτώσεων ή προσφορών τα καταστήματα αυτά υποχρεούνται να εμφανίζουν στις πινακίδες όλες τις ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες και, με έντονη γραφή, τη νέα μειωμένη τιμή διάθεσης και να αναγράφουν σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία μόνο τις λέξεις «εκπτώσεις», «προσφορές».

Σύμφωνα με το ΕΕΚΕ αν οι εκπτώσεις, προσφορές ή οποιαδήποτε ανακοίνωση περί μείωσης της τιμής είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό της έκπτωσης, τις τιμές, την ποσότητα ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος του εμπόρου:

  1. Πρόστιμο έως 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο από 20.000 ευρώ.
  2. Αν στον έμπορο επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το ανώτατο ύψος του προστίμου προσαυξάνεται στο 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών του.

Όσοι καταναλωτές αντιμετωπίζουν προβλήματα, μπορούν να επικοινωνούν με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, με τους εξής τρόπους:

fb: www.facebook.com/enosikatanaloton/

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις