Στο Gov.gr Wallet και η Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ

Διαθέσιμη μέσω του gov.gr Wallet είναι από χθες, η νέα Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ), έτσι ώστε να μπορούν πιο εύκολα να εξυπηρετούνται οι πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο του Οργανισμού.

Ουσιαστικά παρέχεται η δυνατότητα η νέα ψηφιακή κάρτα να αποθηκεύεται σε κινητά τηλέφωνα, tablet και άλλες κινητές συσκευές. Έτσι όσοι άνεργοι επιθυμούν θα μπορούν να τη χρησιμοποιούν για εύκολη και άμεση πρόσβαση στις παροχές της ΔΥΠΑ που δικαιούνται. Ειδικότερα, σκανάροντας την Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ από το Gov.gr Wallet, θα είναι εύκολα επαληθεύσιμο το είδος των παροχών, επιδομάτων, βοηθημάτων ή διευκολύνσεων που θα δικαιούται ο εκάστοτε κάτοχός της.

Η νέα Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ σηματοδοτεί την κατάργηση της έντυπης μορφής της κάρτας ανεργίας. Η κάρτα είναι διασυνδεδεμένη με το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ και ενημερώνεται καθημερινά από αυτό.

Η Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ αποτελεί το τέταρτο έγγραφο που εντάσσεται στο Gov.gr Wallet. Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιούλιο 2021 είναι διαθέσιμα το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και το Δίπλωμα Οδήγησης, ενώ τον περασμένο Νοέμβριο προστέθηκε η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας.

Οι πολίτες μπορούν να εγκαθιστούν την εφαρμογή Gov.gr Wallet μέσω του wallet.gov.gr. Μέχρι στιγμής στην εφαρμογή έχουν αποθηκευτεί περισσότερα από 930.000 δελτία αστυνομικής ταυτότητας, 760.000 διπλώματα οδήγησης και 5.900 κάρτες αναπηρίας.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις