Υπέρβαροι έως το 2035 πάνω από το 50% των κατοίκων του πλανήτη

Αν δεν αναληφθούν σημαντικές δράσεις, πάνω από το 50% του πληθυσμού της Γης θα είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι έως το 2035. Νέα έκθεση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για την Παχυσαρκία, προβλέπει ότι μέσα στα επόμενα 12 χρόνια, θα ξεπεράσουν τα 4 δισ. οι άνθρωποι που θα έχουν υπερβολικό βάρος. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 51% του συνόλου των πολιτών στον πλανήτη.

Μεγαλύτερο πρόβλημα, αναμένεται να αντιμετωπίσουν τα παιδιά και οι πιο φτωχές χώρες.

Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα σημαντικό το οικονομικό κόστος από αυτή την πορεία της υγείας των πολιτών. Εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 4 τρισ. δολάρια ετησίως έως το 2035, ποσό που αντιστοιχεί στο 3% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, προτείνεται να αντιμετωπιστούν κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και βιολογικοί παράγοντες.

Σύμφωνα με το δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ), που προκύπτει από τη διαίρεση του βάρους δια το τετράγωνο του ύψους, ένας άνθρωπος είναι υπέρβαρος όταν ο συγκεκριμένος δείκτης ξεπερνάει το 25 και παχύσαρκος όταν ξεπερνάει το 30. Στην κατηγορία αυτή υπάχθηκαν 2,6 δισ. πολίτες, το 2020, αριθμός που αντιστοιχεί με το 38% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στην παχυσαρκία τα επόμενα χρόνια, πρόκειται να εντοπιστούν σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις