Τα αντιδιαβητικά φάρμακα είναι τα πιο ακριβά σκευάσματα για τον ΕΟΠΥΥ

Τα αντιδιαβητικά φάρμακα νέας γενιάς, θεωρούνται από τις πιο δαπανηρές κατηγορίες φαρμακευτικών σκευασμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τον ΕΟΠΥΥ το κόστος τους, ανέρχεται περίπου στο 7-8% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης! Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων ολοκλήρωσε πρόσφατα τη σχετική διαπραγμάτευση με τις φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες διακινούν στην Ελλάδα τα συγκεκριμένα σκευάσματα. Εξασφαλίστηκαν σημαντικές εκπτώσεις και έτσι ο συνολικός προϋπολογισμός για τη διετία 2022-23 περιορίστηκε στα 319 εκατ. ευρώ.

Στη σχετική Υπουργική Απόφαση, αναφέρεται η θέσπιση κλειστού προϋπολογισμού ΕΟΠΥΥ για τα προϊόντα που ανήκουν στη θεραπευτική κατηγορία «ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ» και για τα οποία έχουν υπογραφεί σχετικά συμφωνητικά με τις φαρμακευτικές εταιρείες ως ακολούθως:

 • 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022): 146.705.000 ευρώ για τις ποσότητες που διατίθενται μέσω των φαρμακαποθηκών και των ιδιωτικών φαρμακείων και αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ,
 • 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023): 172.000.000 ευρώ για τις ποσότητες που διατίθενται μέσω των φαρμακαποθηκών και των ιδιωτικών φαρμακείων και αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ,

Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 6%.

Ο συγκεκριμένος κλειστός προϋπολογισμός αφορά σε έξι δραστικές και έξι συνδυασμούς αυτών που χορηγούνται σε 27 συνολικά διαφορετικές φαρμακοτεχνικές μορφές

Ειδικότερα αφορούν στις δραστικές:

 1. Σεμαγλουτίδη (3 κωδικοί)
 2. Λιραγλουτίδη (2 κωδικούς)
 3. Συνδυασμό Ινσουλίνης Degludec και Λιραγλουτίδης (1 κωδικός)
 4. Ντουλαγλουτίδη (4 κωδικοί)
 5. Καναγλιφλοζίνη (2 κωδικοί)
 6. Συνδυασμό Καναγλιφλοζίνης και Μετφορμίνης (4 κωδικοί)
 7. Εμπαγλιφλοζίνη (2 κωδικοί)
 8. Συνδυασμός Εμπαγλιφλοζίνης και Μετφορμίνης (4 κωδικοί)
 9. Συνδυασμός Εμπαγλιφλοζίνης και Λιναγλιπτίνης (2 κωδικοί)
 10. Δαπαγλιφλοζίνη (1 κωδικός)
 11. Συνδυασμός Δαπαγλιφλοζίνης και Μετφορμίνης (2 κωδικοί)

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις