Επιτροπή Ελέγχου Συνταγογραφίας δημιουργεί ο ΕΟΠΥΥ

Επιτροπή Ελέγχου Συνταγογραφίας συγκρότησε ο ΕΟΠΥΥ, η οποία θα αποτελείται από 13 μέλη και θα έχει ως στόχο να ελέγχει τους γιατρούς υπερβαίνουν τα όρια. Σχετική απόφαση αναρτήθηκε στη Διαύγεια, όπου φαίνεται πιο ξεκάθαρα το έργο της επιτροπής, το οποίο είναι:

Α)Να πραγματοποιεί σταδιακά έλεγχο της συνταγογράφησης για τους ιατρούς που υπερβαίνουν τα όρια, τα οποία προβλέπονται σε οικεία υπουργική απόφαση. Δηλαδή όρια πλαφόν σε ποσοστό άνω του 20% ανά ειδικότητα ιατρού, περιοχή και μήνα του έτους.

Επίσης η επιτροπή θα ελέγχει εάν συνταγογραφούνται τα ελάχιστα ποσοστά γενοσήμων που έχουν προβλεφθεί με υπουργική απόφαση

Β) Ο έλεγχος της συνταγογράφησης ιατρών, των οποίων η τιμή ενός κριτηρίου από α΄ έως η΄ της παρ. 4 του άρθρου 93 του ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74, 19-05-2017), βρίσκεται στο υψηλότερο 0,1% ποσοστό επί του συνόλου τιμών που λαμβάνονται από όλους τους ιατρούς της ίδιας ειδικότητας για κάθε κριτήριο χωριστά, που περιγράφονται στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Επίσης, σε έλεγχο της συνταγογράφησης υποβάλλονται οι ιατροί, των οποίων η τιμή του κριτηρίου θ΄, βρίσκεται στο υψηλότερο 0,1% ποσοστό επί του συνόλου τιμών που λαμβάνονται από όλους τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για το κριτήριο αυτό. Ο έλεγχος του συνόλου της συνταγογράφησης του  ιατρού διενεργείται, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 121/2008.

Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής και ως μέλη ορίζονται οι κάτωθι:

* Παπαμαύρος Ιωάννης –Ιατρός Ορθοπαιδικός (Πρόεδρος Επιτροπής), υπάλληλος της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ.

 • Πιερρακέας Νικόλαος –Ιατρός Παθολόγος(Αναπληρωτής Πρόεδρος Επιτροπής), υπάλληλος της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ
 • Καλαμπόκη Ελένη –Ιατρός Νευρολόγος, υπάλληλος της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ.
 • Παυλόπουλος Αναστάσιος –Ιατρός Καρδιολόγος, υπάλληλος της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ.
 • Δανελάτος Αντώνιος -Οδοντίατρος, υπάλληλος της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ.
 • Γρανιτσιώτη Χρυσάφω – Ασημίνα – Οδοντίατρος, υπάλληλος της Αυτοτελούς Δ/νσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων ΕΟΠΥΥ.
 • Φλουρή Χρυσούλα –Ιατρός Δερματολόγος, υπάλληλος της Αυτοτελούς Δ/νσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων ΕΟΠΥΥ.
 • Σουρλάς Σπυρίδωνας -Ψυχίατρος, υπάλληλος της Αυτοτελούς Δ/νσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων ΕΟΠΥΥ.
 • Μανού Ορσαλία – Παιδίατρος, υπάλληλος της Δ/νσης Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ.
 • Κάπος Παναγιώτης –Ιατρός Πνευμονολόγος, υπάλληλος της Δ/νσης Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ.
 • Νίκας Ελευθέριος –Ιατρός ΩΡΛ, υπάλληλος της Δ/νσης Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ.
 • Μπαγιάτη Σοφία – ΠΕ φαρμακοποιών, υπάλληλος της Δ/νσης Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις