ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Επιτροπή Ελέγχου Συνταγογραφίας δημιουργεί ο ΕΟΠΥΥ

Επιτροπή Ελέγχου Συνταγογραφίας συγκρότησε ο ΕΟΠΥΥ, η οποία θα αποτελείται από 13 μέλη και θα έχει ως στόχο να ελέγχει τους γιατρούς υπερβαίνουν τα...