Προϋποθέσεις & κωλύματα για τους υποψηφίους & τους εκλογείς

Προϋποθέσεις & κωλύματα για τους υποψηφίους & τους εκλογείς τού Διοικητικού Συμβουλίου & της Ελεγκτικής Επιτροπής του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΑΥΦΕ στις 3, 4 & 5 Μαΐου 2023

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις