Εκλογές

Εκλογές στο ΤΑΥΦΕ

Το ΔΣ του ΤΑΥΦΕ, σύμφωνα με το Καταστατικό του Ταμείου (ΦΕΚ 3259/Β/20-12-2013), τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και την υπ’ αρ. 51/474/08-02-2023 απόφασή του, προκήρυξε εκλογές...