Ανακοίνωση Εκλογικών Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 3, 4 και 5 Μαΐου 2023 έλαβαν μέρος χίλια οκτακόσια σαράντα επτά (1.847) ασφαλισμένα μέλη. Εκ των ανωτέρω διακόσια είκοσι τέσσερα (224) ασφαλισμένα μέλη άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα με φυσική παρουσία και χίλια εξακόσια είκοσι τρία (1.623) ασφαλισμένα μέλη με αποστολή επιστολικής ψήφου.

Από τις χίλιες εξακόσιες είκοσι τρεις (1.623) επιστολικές ψήφους οι τετρακόσιες τριάντα μία (431) δεν ελήφθησαν υπόψη για τους εξής λόγους:
(α) είχαν χρονοσήμαντρο ΕΛΤΑ πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών,
(β) είχαν χρονοσήμαντρο ΕΛΤΑ μετά την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών,
(γ) υπήρχε κενό στην ασφάλιση των ασφαλισμένων μελών με αποτέλεσμα να μην έχουν δικαίωμα εκλέγειν βάσει της διάταξης του άρθρου 5.2.2.του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου,
(δ) έλειπε η υπεύθυνη δήλωση ταυτοπροσωπίας,
(ε) η υπεύθυνη δήλωση ταυτοπροσωπίας δεν είχε γνήσιο υπογραφής.
Σύμφωνα με τα παραπάνω ο συνολικός αριθμός των ψηφισάντων, οι οποίοι είχαν δικαίωμα ψήφου ανήλθε στους χίλιους τετρακόσιους δεκαέξι (1.416), ήτοι διακόσια είκοσι τέσσερα (224) ασφαλισμένα μέλη, τα οποία άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα με φυσική παρουσία και χίλια εκατόν ενενήντα δύο (1.192) ασφαλισμένα μέλη, τα οποία άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα με αποστολή επιστολικής ψήφου.
Εκ των ανωτέρω κατά τη διαδικασία διαλογής των ψήφων ευρέθησαν:

  • Έγκυρα: 1.396 ψηφοδέλτια
  • Άκυρα: 20 ψηφοδέλτια

Με βάση τα ανωτέρω αποτελέσματα, έλαβε ο κάθε υποψήφιος τους πιο κάτω σταυρούς προτίμησης:

A. Για την ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου
1 ΑΥΓΕΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Κέλλυ) του Χρήστου 263
2 ΒΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του Νικολάου 844
3 ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 210
4 ΚΟΤΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Γεωργίου 260
5 ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Θεοδώρου 1002
6 ΛΑΖΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη 994
7 ΜΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου 980
8 ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου 189
9 ΜΩΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γρηγορίου 227
10 ΦΙΚΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου 948
11 ΧΙΟΥ ΑΝΝΑ του Εμμανουήλ 848

Β. Για την ανάδειξη μελών Ελεγκτικής Επιτροπής
1 ΔΙΑΜΑΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνσταντίνου 473
2 ΚΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Δημητρίου 629
3 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου 675
4 ΤΖΑΜΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Γεωργίου 365
5 ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Φωτίου 331

Έτσι, με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα, εκλέγονται κατά σειρά πλειοψηφίας οι
κάτωθι:

A. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τακτικοί:
1. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Θεοδώρου
2. ΛΑΖΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη
3. ΜΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου
4. ΦΙΚΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
5. ΧΙΟΥ ΑΝΝΑ του Εμμανουήλ

Αναπληρωματικοί:
1. ΒΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του Νικολάου
2. ΑΥΓΕΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Κέλλυ) του Χρήστου
3. ΚΟΤΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Γεωργίου
4. ΜΩΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γρηγορίου
5. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικοί:
1. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου
2. ΚΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Δημητρίου
3. ΔΙΑΜΑΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνσταντίνου

Αναπληρωματικοί:
1. ΤΖΑΜΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Γεωργίου
2. ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Φωτίου

Αρ. Πρωτ.: 6191

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις