Εκλογές στο ΤΑΥΦΕ

Το ΔΣ του ΤΑΥΦΕ, σύμφωνα με το Καταστατικό του Ταμείου (ΦΕΚ 3259/Β/20-12-2013), τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και την υπ’ αρ. 51/474/08-02-2023 απόφασή του, προκήρυξε εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής στις 3, 4 και 5 Μαΐου 2023, ως εξής:

 • Στην έδρα του ΤΑΥΦΕ στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22 (6ος όροφος).
  Η ψηφοφορία θα διεξάγεται ως εξής:
  • Τετάρτη 3 Μαΐου 2023:       από τις 11:00 έως τις 19:00
  • Πέμπτη 4 Μαΐου 2023:        από τις 11:00 έως τις 19:00
  • Παρασκευή 5 Μαΐου 2023:  από τις 11:00 έως τις 19:00

Κατά την προσέλευσή σας θα πρέπει να έχετε μαζί την αστυνομική σας ταυτότητα.

 • Με το σύστημα της επιστολικής ψήφου
  (Καταστατικό: άρθρο 22, παρ. 2, ΕΚΛ: Κεφ. 5, παρ. 4.5, ενότ. γ).

Σχετικές οδηγίες για όσους έχουν παραλάβει το εκλογικό υλικό αλλά και συμπληρωματικές οδηγίες για όσους δεν έχουν παραλάβει εκλογικό υλικό θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ταμείου στην ενότητα ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΑΥΦΕ 2023.

Για τις διαδικασίες και όλες τις λεπτομέρειες των εκλογών θα υπάρχει συνεχής και
αναλυτική ενημέρωση προς τους ασφαλισμένους, η οποία θα αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ασφάλιση στο Ταμείο είναι υποχρεωτική και η ιδιότητα του ασφαλισμένου δεν εξαρτάται και δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με τη συμμετοχή του ασφαλισμένου σε συνδικαλιστική οργάνωση ή σε επαγγελματική ένωση εργαζομένων.  Η υπαγωγή κάθε εργαζόμενου στην ασφάλιση του Ταμείου είναι υποχρεωτική και αυτοδίκαιη από την ημερομηνία ανάληψης της ασφαλιστέας στο Ταμείο εργασίας.  Επομένως, το ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ αποτελεί ασφαλιστικό οργανισμό υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, δεν είναι ασφαλιστική εταιρεία ούτε συνδικαλιστική οργάνωση ούτε δημιουργήθηκε με ιδιωτική πρωτοβουλία.

Για την αποφυγή ανακριβειών και παραπληροφόρησης, συνιστούμε στους ασφαλισμένους του ΤΑΥΦΕ να ενημερώνονται από τη Διοίκηση, τα συντεταγμένα όργανα και τις υπηρεσίες του Ταμείου, από την ιστοσελίδα του, και να μην εμπιστεύονται πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους ή από μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  Η αποστολή του Ταμείου είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και η Διοίκηση και οι υπηρεσίες του λειτουργούν συντεταγμένα, θεσμικά και υπεύθυνα.

Σας καλούμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Ταμείου για να ενημερώνεστε για όλα όσα αφορούν στο Ταμείο µας. Μη διστάζετε να επικοινωνείτε µε τις υπηρεσίες για οποιαδήποτε πληροφορία. Τηλεφωνικό κέντρο του ΤΑΥΦΕ: 210-5248526, 210-5226240, φαξ: 210-5240883, 210-5243041, e-mail: grammateia@tayfe.gr.

Ανακοίνωση Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις