ΟΠΕΚΑ: Όλες οι αυξήσεις στα αναπηρικά επιδόματα

Σε 10 ανέρχονται τα αναπηρικά επιδόματα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ και τα οποία πρόκειται να αυξηθούν κατά 8%, μετά την σχετική εξαγγελία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρέπει βέβαια να υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση, κάτι που αναμένεται να συμβεί την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που κάνει το υπουργείο Εργασίας. Παράλληλα η προαναγγελθείσα αύξηση, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα επιδόματα του Απριλίου, που πρόκειται να καταβληθούν στο τέλος του μήνα.

Πιο αναλυτικά, τα αναπηρικά επιδόματα που θα αυξηθούν 8%, καθώς και τα νέα ποσά που θα προκύψουν, έχουν ως εξής:

  1. Επίδομα κίνησης σε άτομα με ακρωτηριασμό, ή παράλυση των 2 άκρων με αναπηρία άνω του 80%. Ανέρχεται στα 165 ευρώ και με την αύξηση θα φτάσει στα 178,2 ευρώ.
  2. Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κ.λπ. Τώρα βρίσκεται στα 362 ευρώ και πρόκειται να ανέλθει στα 390,96 ευρώ.
  3. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία. Αφορά άτομα με

* Σωματική, νοητική ή ψυχική ασθένεια ή αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.

*Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, ανεξαρτήτως του διατροφικού επιδόματος.

*Διαβήτης τύπου Α ινσουλινοεξαρτώμενοι με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.

Για όλες αυτές τις περιπτώσεις, το αναπηρικό επίδομα είναι 313 ευρώ το μήνα και θα αυξηθεί στα 338,04 ευρώ.

  1. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση. Σήμερα βρίσκεται η παροχή στα 527 ευρώ το μήνα και με την αύξηση θα φθάσει τα 569,16 ευρώ.
  2. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης παραπληγικών-τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 771 ευρώ. Μετά την αύξηση θα φτάσει στα 832,68 ευρώ.  Στα άτομα με μονό ακρωτηριασμό το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 330,40 ευρώ και πρόκειται να ανέλθει στα 356,83 ευρώ.
  3. Ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λ.π.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS). Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ανέρχεται σε 362 ευρώ μηνιαίως. Μετά την αύξηση θα ανέλθει στα 390,96 ευρώ. Στους πάσχοντες από αιμορροφιλία – AIDS το αντίστοιχο επίδομα ανέρχεται σε 697 ευρώ μηνιαίως και πρόκειται να διαμορφωθεί στα 752,76 ευρώ.
  4. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται μηνιαίως είναι 362 ευρώ και θα ανέλθει στα 390,96 ευρώ.
  5. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης. Το μηνιαίο χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους  έχει ως εξής:

* Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι λαμβάνουν 362 ευρώ και μετά την αύξηση το επίδομα θα αυξηθεί στα 390,96 ευρώ.

* Άνεργοι ανασφάλιστοι / άνεργοι άμεσα ασφαλισμένοι / έμμεσα ασφαλισμένοι / μη εργαζόμενοι φοιτητές. Το επίδομα είναι σήμερα 697 ευρώ και θα αυξηθεί στα 752,76 ευρώ.

* Οι εργαζόμενοι φοιτητές λαμβάνουν ως επίδομα 362 ευρώ το μήνα, που θα ανέλθει 390,96 ευρώ.

* Οι πτυχιούχοι εργαζόμενοι εισπράττουν 362 ευρώ το μήνα, που με την αύξηση θα φτάσει στα 390,96 ευρώ.

* Οι ασκούμενοι δικηγόροι / δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία, λαμβάνουν ως επίδομα 697 ευρώ το  μήνα, που μετά την αύξηση θα διαμορφωθεί στα 752,76 ευρώ.

* Οι επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου (ΑΕΙ), οι οποίοι σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους, εισπράττουν 697 ευρώ, τα οποία θα ανέλθουν στα 752,76 ευρώ.

  1. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 697ευρώ και θα αυξηθεί στα 752,76 ευρώ.
  2. Οικονομική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται έχουν ως εξής:

* Χανσενικοί ασθενείς που περιθάλπονται ως εσωτερικοί στο Θεραπευτήριο Χρονίων  Παθήσεων Αττικής (ΘΧΠΑ), εισπράττουν 362 ευρώ μηνιαίως, που θα αυξηθούν στα 390,96 ευρώ.

* Χανσενικοί ασθενείς που νοσηλεύονται κατ’ οίκον και απέχουν λόγω της νόσου από την εργασία τους, λαμβάνουν 697 ευρώ μηνιαίως και μετά την αύξηση το ύψος του επιδόματος θα διαμορφωθεί σε 752,76 ευρώ.

* Αποθεραπευμένοι από τη νόσο του Χάνσεν, που εξήλθαν ή που εξέρχονται: με εξιτήριο από το ΘΧΠΑ ή από το πρώην δημόσιο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων Αθηνών (ΔΝΛΝΑ) ή το πρώην Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών (ΚΚΑΧ) ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους σ’ αυτά, ή παραμένουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον, λαμβάνουν 697 ευρώ μηνιαίως ως επίδομα,  που μετά την αύξηση θα φτάσει στα 752,76 ευρώ.

* Εξαρτημένα μέλη της οικογένειας του χανσενικού ασθενή (σύζυγος, γονείς, άγαμες αδελφές, ανήλικα αδέλφια ή εκείνα που δεν μπορούν να εργαστούν εξαιτίας αναπηρίας ή νόσου και συντηρούνται οικονομικά από αυτόν) και για όσο διάστημα αυτός νοσηλεύεται στο ΘΧΠΑ, παίρνουν ως επίδομα 362 ευρώ μηνιαίως, που θα αυξηθεί στα 390,96 ευρώ.

* Ανήλικα παιδιά του χανσενικού ασθενή, εισπράττουν 362 ευρώ μηνιαίως, ποσό που θα ανέλθει στα 390,96 ευρώ.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις