Σε ποιους κλάδους θα βρουν δουλειά οι 168.000 εργαζόμενοι από τρίτες χώρες που έρχονται στην Ελλάδα

Ανοίγει ο δρόμος για να εργαστούν στην Ελλάδα, έως 167.925 πολίτες τρίτων χωρών, μετά τη δημοσίευση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, που εστιάζει στη διετία 2023 – 2024. Από το σύνολο των θέσεων που προέκυψαν, οι 20.000 αναμένεται να καλυφθούν μέσω των διμερών συμφωνιών που έχει υπογράψει η χώρα μας με την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές. Οι υπόλοιπες 147.925 θέσεις, ισοδυναμούν με το 39% των 379.165 αιτήσεων που υποβλήθηκαν από όλους τους κλάδους (τουρισμός – εστίαση, πρωτογενής τομέας, υπηρεσίες, κατασκευές, εποχική απασχόληση) Από αυτές, μόλις οι 9.261 αφορούν τον κλάδο του τουρισμού, παρά το γεγονός ότι οι αιτήσεις ήταν 80.316, δηλαδή αισθητά περισσότερες. Ακόμα και έτσι βέβαια, συγκριτικά με τις 2.811 θέσεις που είχαν προβλεφθεί για τον συγκεκριμένο κλάδο την περίοδο 2021 – 2022, διαπιστώνεται  ότι υπάρχει σχεδόν τριπλασιασμός.

Η πλειονότητα των θέσεων που προτείνονται  (113.467 ή 76.7%) έχει κατανεμηθεί στον πρωτογενή τομέα. Από αυτές 91.630 αφορούν εποχική εργασία διάρκειας 3 έως 9 μηνών, 16.572 εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας και 5.265 σε αλιεργάτες Αιγυπτιακής καταγωγής οι οποίοι εισέρχονται στην χώρα για μέγιστο διάστημα 11 μηνών βάσει σχετικής διμερούς συμφωνίας.

Σημειώνεται ακόμη ότι:

  • Στον κλάδο των κατασκευών το ανώτατο όριο ορίστηκε σε 10.338 θέσεις και αφορά κυρίως σε ειδικευμένους οικοδόμους για τους οποίους με βάση τα στοιχεία της ΔΥΠΑ διαπιστώθηκαν μεγάλες ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού. Ιδίως ενόψει της υλοποίησης των έργων που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και την αύξηση της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τα προγράμματα ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων που υλοποιούνται.
  • Για τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες ισχύει το ίδιο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εργασιακές σχέσεις των Ελλήνων/ Ευρωπαίων εργαζομένων (αμοιβές, κατώτατος μισθός, ωράριο, υγιεινή – ασφάλεια.) Επιπλέον για τους εποχικούς εργαζόμενους θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλυμα για τη διαμονή τους.

Επισημαίνεται ότι η μετάκληση εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης εγκρίνεται με ειδική διαδικασία (οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες θα πρέπει να καταθέσουν αιτήματα στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις των Περιφερειών για την συγκεκριμένη ειδικότητα που ζητούν και εν συνεχεία να διεξαχθεί ενδελεχής έλεγχος από την ΔΥΠΑ ως προς την ύπαρξη εγχώριου εργατικού δυναμικού). Για τους εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης προβλέπεται επίσης ότι η αμοιβή δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 1,5 φορά το ύψος του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στην Ελλάδα, όπως αυτός προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Οι διαθέσιμες θέσεις κατανέμονται σε επίπεδο Περιφέρειας και όχι Περιφερειακής Ενότητας όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Έτσι, αντιμετωπίζεται το φαινόμενο που είχε παρατηρηθεί τα προηγούμενα χρόνια, να υπάρχουν ελλείψεις εργαζομένων σε μια Περιφερειακή Ενότητα και πλεονάσματα σε μια γειτονική.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, έχουν ληφθεί μέτρα προκειμένου αφενός να μην θίγεται η απασχόληση Ελλήνων εργαζομένων (ή από τις χώρες της ΕΕ), αφετέρου να καλύπτονται οι ανάγκες των επιχειρήσεων, που σε συγκεκριμένους κλάδους είναι αυξημένες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι μετακλήσεις κατανέμονται σε κλάδους στους οποίους δεν υπάρχει προσφορά εργασίας από Έλληνες εργαζόμενους.

 

Κατανομή θέσεων ανά κλάδο

Θέσεις ΚΥΑ 2023-2024 Αιτήματα 2023-24 ΚΥΑ 2021-22 % κάλυψης αιτημάτων
Πρωτογενής εκ των οποίων    113.467 246.215      162.211 46,1%
Εξαρτημένη Εργασία  16.572  69.420  33.245 23,9%
Εποχικοί  91.630  168.609  122.312 54,3%
Αλιεργάτες  5.265  8.184  6.654 64,3%
Κατασκευές       10.338            12.884                   0 80,2%
Βιομηχανία       10.091          18.258          1.749 55,3%
Καταλύματα & εστίαση           9.261            80.316           2.811 11,5%
Υπηρεσίες           4.168            19.249           1.569 21,7%
Υψηλής ειδίκευσης (διάφορες ειδικότητες)              600              2.233              292 26,9%
Ν/Α 0                 10 0 0,0%
Σύνολο (*)      147.925          379.165       168.632 39,0%

(*) Έως 20.000 θέσεις επιπλέον καλύπτονται με διμερείς συμφωνίες με την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές που επίσης αναφέρονται στην ΚΥΑ. Συνεπώς το γενικό σύνολο είναι 167.925.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις