Ανησυχία στις φαρμακευτικές εταιρίες για τις εκκρεμότητες του υπουργείου Υγείας

Τα οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με τη φαρμακευτική δαπάνη, με τη σύνδεση που υπάρχει για να προσδιοριστεί το clawback, είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τις φαρμακευτικές εταιρίες και δεν έχουν επιλυθεί ακόμα από το υπουργείο Υγείας.

Παρά το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε το α’ τρίμηνο του 2023, υπάρχει ανασφάλεια σχετικά με την πορεία των δαπανών και των υποχρεωτικών επιστροφών. Δεν είναι τυχαίο ότι οι φορείς που εκπροσωπούν τις φαρμακευτικές εταιρίες, θα επιθυμούσαν συνάντηση με τον υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, έτσι ώστε να αποσαφηνιστούν μια σειρά από κομβικής σημασίας, ζητήματα. Αυτά κωδικοποιούνται ως εξής:

1) Συζήτηση σχετικά με τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία για τη δαπάνη του 2022 για κάθε ένα από τα 3 κανάλια  διακίνησης φαρμάκων (νοσοκομεία, ΦΥΚ, ιδιωτικά φαρμακεία) ώστε να υπάρχει γνώση των υπερβάσεων.
2) Επίσημη αποτίμηση των κλειστών προϋπολογισμών ανά εξάμηνο και ανά κανάλι.
3) Να συζητηθεί το θέμα του ελέγχου της συνταγογράφησης όπως εξαγγέλθηκε από το υπουργείο (πως θα υλοποιηθεί).
4) Η χρηματοδότηση της καινοτομίας μέσα από μια νέα διαδικασία στη βάση της οποίας θα λειτουργεί ένα Innovation fund – Μεταχείριση των ATMPs. (Advanced Therapy Medicinal Products).
5) Ενημέρωση για πιθανότητα διάθεσης ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία.
6) Κατανομή των 150 εκατ. ευρώ τα οποία θα μεταφερθούν στον προϋπολογισμό του 2023 και αφορούν στις δεσμεύσεις του Υπουργείου απέναντι στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
7) Φαρμακευτική δαπάνη ανασφάλιστων πολιτών 2022 και πρόβλεψη για 2023 και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τον έλεγχο της σχετικής συνταγογράφησης.
8) Καθυστέρηση πληρωμών από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.
9) Σάρωση ορίζοντα δηλαδή το πως διαγράφονται τα αποτελέσματα που έχουν συγκεντρωθεί και πως μπορούν αυτά να επηρεάσουν τη δαπάνη.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις