Φαρμακευτική δαπάνη: Πρόσθετο κονδύλι ετοιμάζει το υπουργείο Υγείας

Άλλα 150 εκατ. ευρώ προγραμματίζει το  υπουργείο Υγείας να προσθέσει στη φαρμακευτική δαπάνη για το 2023. Στόχος είναι να μειωθεί το clawback και να στηριχθεί η αγορά φαρμάκου. Επίσης, υπάρχουν άλλα 50 εκατ. ευρώ που αφορούν το 2022, που πρέπει επίσης να κατανεμηθούν ανάμεσα στα φάρμακα της λιανικής, στα Φάρμακα Υψηλού κόστους αλλά και στα νοσοκομειακά φάρμακα.

Το επιπλέον κονδύλι των 150 εκατ. ευρώ για το τρέχον έτος αναμένεται να μοιραστεί στο μεγαλύτερο μέρος στα φάρμακα της λιανικής όπου αναμένεται να κατευθυνθούν περίπου 60 εκατ. ευρώ.

Θα ακολουθήσουν τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους που θα λάβουν περί τα 50 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 40 εκατ. θα δοθούν για τα νοσοκομειακά φάρμακα. Υπενθυμίζεται ότι η μείωση του clawback, αποτελεί δέσμευση της χώρας προς το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η σχετική απόφαση με την έγκριση και υπογραφή του αναπληρωτού υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.

Πάντως σε ό,τι αφορά στα άλλα 50 εκατ. ευρώ για το 2022, εκτιμάται ότι αυτά θα κατανεμηθούν κυρίως στα νοσοκομειακά φάρμακα.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις