«Φρένο» στις ελλείψεις φαρμάκων με ηλεκτρονική ευρωπαϊκή πλατφόρμα

Με ηλεκτρονική πλατφόρμα, που θα επιφορτιστεί με την παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγοράς και θα εντοπίζει τυχόν ελλείψεις που θα παρατηρούνται σε φάρμακα, επιδιώκει η ΕΕ να αντιμετωπίσει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για  την υγεία των πολιτών. Η σχετική νέα φαρμακευτική νομοθεσία τέθηκε σε διαβούλευση και αφορά έναν Κανονισμό και μια Οδηγία. Τα νέα νομικά κείμενα εστιάζουν στη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, στις σπάνιες νόσους και στα παιδιατρικά φάρμακα, τις ιατρικές ανάγκες που δεν καλύπτονται, ενώ επιχειρεί την ενίσχυση της καινοτομίας και βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρώπη.

Τα παραπάνω επισημαίνει η ασκούσα χρέη διευθύντριας της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας για τα ιατρικά προϊόντα και την καινοτομία της Ε.Ε. Όλγα Σόλομον.

Η κ. Σόλομον, αναφερόμενη στις ελλείψεις φαρμάκων από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα, σημείωσε ότι με τις νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα όχι μόνο για την παρακολούθηση, αλλά και για τον περιορισμό των ελλείψεων, εάν ή όταν προκύψουν. Ο στόχος είναι η διασφάλιση του εφοδιασμού με φάρμακα κρίσιμης σημασίας για τα συστήματα υγείας της Ε.Ε. Το συντονισμό ώστε ο εφοδιασμός να παραμένει ασφαλής και αδιάλειπτος, αναλαμβάνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA). Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς και τα συστήματα υγείας θα έχουν ταχύτερη πρόσβαση στα πλέον αναζητούμενα φάρμακα σε περιόδους έκτακτης ανάγκης».

Η προτεινόμενη αναθεώρηση σύμφωνα με την κ. Σόλομον, θέτει τους ασθενείς στο επίκεντρο, εισάγοντας μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασής τους, αλλά και των εθνικών συστημάτων υγείας σε οικονομικά προσιτά φάρμακα.

Παράλληλα εισάγει νέα κίνητρα για την ενθάρρυνση των φαρμακευτικών εταιρειών να διαθέτουν τα φάρμακά τους σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και να αναπτύσσουν φάρμακα για τομείς υγείας στους οποίους δεν επενδύουν μέχρι στιγμής, όπως οι σπάνιες νόσοι, γεγονός που έχει αφήσει πολλούς πολίτες με ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες.

Σύμφωνα με την κ. Σόλομον, η νέα φαρμακευτική νομοθεσία θα διατηρήσει την εξασφάλιση των υψηλότερων προτύπων ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των φαρμάκων, όμως θα επιταχύνει τις διαδικασίες έγκρισής τους.

Ταυτόχρονα εισάγεται μεγαλύτερη διαφάνεια, καθώς οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας των φαρμάκων θα πρέπει να δηλώνουν κάθε οικονομική στήριξη για την ανάπτυξη ενός φαρμάκου από δημόσια χρηματοδότηση.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις